Na-isolatie van een buitenmuur (Wonen, Renovatie, Woningaanpassing, Energie, isolatiepremie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Na-isolatie van een buitenmuur

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als u de buitenmuren van uw woning of appartement laat isoleren door een aannemer, kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. Deze premie geldt alleen voor de na-isolatie aan de buitenkant van een al bestaande buitenmuur.

Voorwaarden

  • deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest
   • die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1 januari 2006, maar die pas na 1 januari 2006 werden aangesloten
  • de premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dat wordt beschouwd als nieuwbouw
  • de isolatie van nieuw aangebouwde constructies komt:
   • niet in aanmerking voor de premie 2016
   • wel in aanmerking voor de premies 2017 en 2018
  • de werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer
  • de datum op uw eindfactuur (en dus niet de betalingsdatum) bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag. Met een eindfactuur in 2016, vraagt u dus de premie 2016 aan. Met een eindfactuur in 2017, vraagt u dus de premie 2017 aan
  • het aanvraagformulier moet de netbeheerder bereiken ten laatste 12 maanden na de factuurdatum. Enkel facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking
  • het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet minstens een warmteweerstand (Rd-waarde)halen van 3 m²K/W. De Rd-waarde van de bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis te komen
  • ook een huurder kan de premie aanvragen, als de factuur op naam van de huurder staat

  Op het aanvraagformulier van uw netbeheerder kunt u alle voorwaarden en technische eisen lezen.

  Aanvragen


  Waar?

  Bij uw elektriciteitsbeheerder

  Hoe?

  De premie online aanvragen

  Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen (zie bij aanvraagformulier hieronder) en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis). Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum:

  De premie aanvragen met aanvraagformulier

  • download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder (Infrax of Eandis). Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de eindfactuurdatum:
  • stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder. Het formulier moet daar toekomen ten laatste 12 maanden na de datum op uw laatste factuur. Alleen facturen die maximaal 1 jaar oud zijn, komen in aanmerking. De volgende documenten moet u zeker toevoegen:
   • kopie van alle facturen met vermelding van het uitvoeringsadres
   • attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend
   • foto met datum van de geplaatste muurisolatie (als uw netbeheerder Infrax is)
   • als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat

  Als de netbeheerder uw aanvraag goedkeurt, krijgt u een bericht met vermelding van het bedrag en op welke rekening de premie wordt gestort. De premies kunnen tot 6 maanden na de aanvraag worden uitbetaald.
  Als de netbeheerder uw aanvraag niet goedkeurt, krijgt u een bericht met daarin de reden van de afkeuring of welke gegevens ontbreken.

  Bedrag?

  De premie bedraagt 15 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte.

  Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers wordt de premie met 50% verhoogd.

  Meebrengen

  • aanvraagformulier
  • kopie van alle facturen met vermelding van het uitvoeringsadres
  • attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend
  • foto met datum van de geplaatste muurisolatie (als uw netbeheerder Infrax is)
  • als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat

  Bijkomende informatie


  Contacteer

  Organisatie Vlaams Energieagentschap (VEA)
  Adres Graaf-de-Ferraris-gebouw
  Koning Albert-II-laan 20 bus 17
  1000 Brussel
  Tel 1700

  Website http://www.energiesparen.be/
  E-mail http://www.energiesparen.be/info
  Openingsuren Elke werkdag van 9.00 tot 19.00 u.

  Laatste update fiche: 02/08/2017.