Premie van de netbeheerder voor de na-isolatie van een spouwmuur (Milieu, Energie, Elektriciteit) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Premie van de netbeheerder voor de na-isolatie van een spouwmuur

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een spouwmuur is een muur met een open ruimte (spouw) tussen de binnen- en de buitenkant. Als u een bestaande spouwmuur van uw woning of appartement laat isoleren door een aannemer, krijgt u van uw netbeheerder een premie.

U kunt de terugverdientijd van de spouwmuurisolatie berekenen via de energiewinstcalculator.

Voorwaarden

  • deze premie is alleen geldig voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest:
   • die voor 1 januari 2016 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend voor 1 januari 2016 maar die pas na die datum werden aangesloten
  • de premie geldt niet voor de volledige herbouw van woningen, want dat wordt beschouwd als nieuwbouw
  • de datum op uw eindfactuur bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen. Hebt u meerdere facturen? Dan geldt de datum van de eindfactuur. Groepeer alle facturen in één aanvraag. Met een eindfactuur in 2016, vraagt u dus de premie 2016 aan. Met een eindfactuur in 2017, vraagt u dus de premie 2017 aan
  • de werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer die staat op de lijst met installateurs die werken volgens STS 71.1. De vakman moet immers een verklaring uitreiken dat hij werkt conform de eisen van de Technische Specificatie STS 71.1
  • de spouw moet minstens 5 cm breed zijn en de volledige spouwbreedte moet opgevuld worden met het isolatiemateriaal
  • ook een huurder kan deze premie aanvragen, als de factuur op naam van de huurder staat

  Op het aanvraagformulier van uw netbeheerder kan u alle voorwaarden en technische eisen lezen.

  Aanvragen


  Waar?

  Bij u elektriciteitsbeheerder

  Hoe?

  De premie online aanvragen

  Zorg ervoor dat u scans hebt van alle documenten die u moet bijvoegen en vraag de premie online aan op de website van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies de premie van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.

  De premie aanvragen met aanvraagformulier

  Download het aanvraagformulier van uw elektriciteitsnetbeheerder Fluvius. Kies het formulier van het jaar dat overeenkomt met het jaar van de factuurdatum.
  Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar uw netbeheerder.

  Bedrag?

  De premie bedraagt 5 euro per m² geïsoleerde oppervlakte.

  Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. De premie voor beschermde afnemers bedraagt 9 euro per m².

  Meebrengen

  • aanvraagformulier
  • kopie van alle facturen (geen offerte, leveringsbon, kasticket of pro-forma-factuur) voor de levering en plaatsing van het isolatiemateriaal, met daarop vermelding van: merk, type, soort, het aantal m², de Rd-waarde of warmteweerstand, de lambda-waarde, de kostprijs van het materiaal en de plaatsing en de datum van uitvoering van de werken
  • attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend, verklaring van overeenkomstigheid met STS 71-1
  • als u ‘beschermde afnemer’ bent: kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat

  Bijkomende informatie

  http://www.energiesparen.be/spouwmuur

  Contacteer

  Organisatie Vlaams Energieagentschap
  Adres Graaf-de-Ferraris-gebouw
  Koning Albert-II-laan 20 bus 17
  1000 Brussel
  Tel 1700
  Fax /
  Website http://www.energiesparen.be/spouwmuur
  E-mail /
  Openingsuren Elke werkdag van 9u00 tot 19u00
  Opmerking

  Laatste update fiche: 19/07/2019.