Leertijd (Werkervaringsprojecten, Opleiding, Leerproblemen, Leercontract, Leerlingen, Syntra) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Leertijd

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De leertijd, ook wel ‘leercontract’ genoemd, is een ideale voorbereiding op een leven als werknemer of ondernemer. De leertijd is een opleidingssysteem van ‘werken en leren’ dat gericht is op jongeren tussen 15 en 25 jaar die een praktische vakopleiding willen volgen. Concreet betekent het dat u:

 • 4 dagen per week meedraait in een onderneming of zaak en op die manier de kneepjes van het vak leert. U krijgt daar een maandelijkse vergoeding voor.
 • 1 dag per week een theoretische opleiding volgt in een SYNTRA-campus. De cursussen bestaan uit:
  • algemene vorming
  • beroepsgerichte vorming: praktische én theoretische lessen waarmee u uw gekozen beroep vlot onder de knie krijgt

De meeste opleidingen duren 3 jaar. Afhankelijk van uw vooropleiding kan dat ook korter zijn.

Voorwaarden

 • u bent tussen 15 en 25 jaar oud:
  • als u 15 jaar oud bent, moet u het tweede middelbaar afgerond hebben
  • als u 16 jaar of ouder bent, speelt uw vooropleiding geen rol

Aanvragen


Waar?

Syntra

Hoe?

 • ga naar de beroepenpagina op de website
 • neem contact op met een leertrajectbegeleider in uw gemeente of in de gemeente waar u een bedrijf wilt zoeken. Voor elke leerjongere en voor elke ondernemer is er een individuele leertrajectbegeleider
 • u kunt ook altijd zelf een patroon zoeken bij wie u het beroep al doende kunt leren

Leerovereenkomst

Samen met uw persoonlijke leertrajectbegeleider wordt een leerovereenkomst opgesteld waarin alle onderlinge afspraken vermeld worden, zoals de maandelijkse leervergoeding of de besproken werkdagen en werkuren.

Het leercontract kan worden afgesloten vanaf de maand juli, voorafgaand aan het cursusjaar. Later instappen is het hele schooljaar mogelijk.

De leertijd begint met een korte proefperiode waarin u het bedrijf en het beroep ontdekt. Uw leertrajectbegeleider bemiddelt, roept waar nodig de hulp van de CLB-medewerker in en komt geregeld een kijkje nemen op uw werkplek om te zien hoe alles verloopt.

Na de leertijd

Na de eindproeven van de cursus beroepsgerichte vorming ontvangt u een getuigschrift leertijd. Daarmee nemen uw kans op werk na de leertijd heel sterk toe.

Veel leerjongeren gaan na de leertijd aan de slag als zelfstandige. Want met het getuigschrift leertijd voldoet u voor de meeste beroepen aan de eisen van de vestigingswetgeving voor de beroepskennis. Na de leertijd kunt u bij SYNTRA nog meer kennis en ervaring opdoen via een bijkomend ondernemerschapstraject.

U kunt in de leertijd nu ook een onderwijsstudiebewijs behalen. Die bewijzen geven meer mogelijkheden om verder te studeren in secundair en hoger onderwijs of voor een job bij de overheid. Met leertijd kunt een getuigschrift tweede graad secundair onderwijs, een studiegetuigschrift tweede leerjaar derde graad secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs behalen.

Bedrag?

Bent u voor 1 september 2016 in de leertijd ingestapt? Dan krijgt u een bruto maandelijkse leervergoeding die varieert volgens het jaar dat u leertijd volgt (cijfers 2016):

 • 324,10 euro tijdens het eerste jaar leertijd (432,15 euro als u ouder bent dan 18)
 • 432,15 euro tijdens het tweede jaar leertijd (486,16 euro als u ouder bent dan 18)
 • 520,08 euro tijdens het derde jaar leertijd.

Bent u vanaf 1 september 2016 in de leertijd ingestapt? Of was u al ingestapt en bent u vanaf 1 september 2016 van werkgever veranderd? Dan hebt u een nieuw soort leerovereenkomst, de 'overeenkomst van alternerende opleiding', gesloten. In die gevallen bedraagt uw leervergoeding:

 • 444,30 euro tijdens het eerste jaar van uw alternerende opleiding
 • 490,30 euro als u
  • ofwel het 1ste jaar van uw alternerende opleiding met succes beëindigd hebt
  • ofwel de 2de graad van het secundair onderwijs met succes beëindigd hebt
 • 528,60 euro als u
  • ofwel het 2de jaar van uw alternerende opleiding met succes beëindigd hebt
  • ofwel het eerste jaar van de 3de graad secundair onderwijs met succes beëindigd hebt
  • ofwel de kwalificatiefase van het buitengewoon onderwijs (opleidingsvorm 3) met succes beëindigd hebt.

De leervergoeding bij een overeenkomst van alternerende opleiding wordt aangepast bij een stijging van het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen.

Tijdens u leertijd ontvangen uw ouders nog steeds kindergeld. Vanaf 1 september van het jaar waarin u 18 jaar wordt, mag u niet meer verdienen dan de zogenaamde kinderbijslaggrens. Deze grens bedraagt 530,49 euro.

Onder bepaalde voorwaarden krijgt u bovendien een startbonus van 500 of 750 euro.

Meebrengen


Bijkomende informatie

http://www.leertijd.be/

Contacteer

Organisatie Syntra Vlaanderen
Adres Kanselarijstraat 19
1000 Brussel
Tel 022 27 63 93

Website http://www.leertijd.be/ik-heb-interesse
Laatste update fiche: 17/07/2019.