Stageovereenkomst (Werkervaringsprojecten, Opleiding, Stagecontract, Syntra, Arbeid) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Stageovereenkomst

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een stageovereenkomst, toegankelijk voor niet-leerplichtigen, combineert een praktijkopleiding in een bedrijf met de theoretische lessen beroepskennis van het ondernemerschapstraject:

 • de praktijk leert u in een onderneming die u samen met uw leertrajectbegeleider kiest. De stage kan starten vanaf 1 juli
 • de cursus ondernemerschapstraject volgt u in een SYNTRA-campus. De lessen zijn meestal ‘s avonds, gedurende 2 jaar. Voor sommige beroepen kan dat ook 1 of 3 jaar zijn

Een stageovereenkomt duurt minimaal 3 maanden en maximaal tot de einddatum van het ondernemerschapstraject. Het is ook mogelijk een deeltijdse stageovereenkomst te sluiten (bv. 2 dagen per week). Het systeem van de stageovereenkomst biedt u een aantal voordelen:

 • u krijgt een volledige praktijkopleiding
 • u bent voor een vaste periode bij een bedrijf aan de slag
 • u volgt een opleiding die u later goed van pas komt
 • u voldoet aan de normen van de vestigingswet voor wat betreft beroepskennis
 • u krijgt een maandelijkse stagevergoeding
 • uw kinderbijslag kan behouden blijven bij een deeltijdse stageovereenkomst als u minder verdient dan 520,08 euro per maand
 • u hebt recht op jaarlijkse vakantie
 • u bent verzekerd tegen arbeidsongevallen
 • vanaf 1 januari na de 18de verjaardag bouwt u rechten op in de volgende sociale zekerheidstakken: ziekte- en invaliditeitsuitkeringen,
  moeder- en vaderschapsuitkeringen en pensioenen

Voorwaarden

  Een stageovereenkomst is er voor iedereen die:

  • die niet meer leerplichtig is en een vak wil leren in de praktijk en tegelijkertijd beloond worden voor de inspanningen
  • de juiste vakkennis en ervaring wil opdoen om als ondernemer aan de slag te gaan

  U kunt enkel een stageovereenkomst sluiten voor elke erkende opleiding waarvoor datzelfde opleidingsjaar een cursus wordt georganiseerd.

  U kunt alleen een stageovereenkomst sluiten bij ondernemingen die gevestigd zijn in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Aanvragen


  Waar?

  Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen

  Hoe?

  Een stageovereenkomst wordt afgesloten tussen de cursist en een ondernemer via een leertrajectbegeleider uit de regio. Op de website kunt u een leertrajectbegeleider volgens locatie opzoeken.

  Bedrag?

  Als stagiair hebt u recht op een stagevergoeding. Voor voltijdse stageovereenkomsten zijn de brutobedragen per maand (in 2019):

  • 748,26 euro tijdens het eerste stagejaar
  • 884,31 euro tijdens het tweede stagejaar
  • 1020,36 euro tijdens het derde stagejaar

  Meebrengen


  Bijkomende informatie

  Stageovereenkomst

  Contacteer  Laatste update fiche: 19/07/2019.