Onroerende voorheffing - Vermindering voor bescheiden woning (Wonen, Onroerende voorheffing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Onroerende voorheffing - Vermindering voor bescheiden woning

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als u eigenaar bent van een bescheiden woning krijgt u een procentuele vermindering van de onroerende voorheffing. Die vermindering krijgt u automatisch.

Voorwaarden

  • u bent belastingplichtige voor de woning waarvoor u de vermindering aanvraagt
  • u bent op 1 januari van het aanslagjaar in deze woning gedomicilieerd
  • het totale, niet geïndexeerde kadastraal inkomen (KI) van alle woningen die u bezit in het Vlaams Gewest is niet hoger dan 745 euro

  Aanvragen


  Waar?

  Vlaamse Belastingdienst

  Hoe?

  U krijgt de vermindering automatisch. Zelf hoeft u niets te doen.

  Als u een aanslagbiljet krijgt waar geen vermindering op staat voor bescheiden woning en u denkt toch in aanmerking te komen, dan kan u schriftelijk bezwaar indienen.

  Bedrag?

  De vermindering bedraagt 25% van de onroerende voorheffing.

  Meebrengen


  Bijkomende informatie

  Er bestaat een speciale overgangsregeling (sinds 1980) voor woningen waarvan het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) meer bedraagt dan 745 euro, maar minder is dan of gelijk is aan 992 euro. Hiervoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • dat u de grens van 745 euro overschrijdt, mag uitsluitend het gevolg zijn van de algemene perequatie van 1979. Het KI mag dus niet verhoogd zijn ten gevolge van verbouwingen, het verwerven van een nieuwe eigendom...
  • u moet vóór 1980 ook effectief recht hebben gehad op de vermindering voor bescheiden woning
  • u moet sinds de overgangsmaatregel (1980) altijd in de woning gewoond hebben
  • het totale KI van alle in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen mag niet hoger zijn dan 992 euro
  • aangezien de regeling dateert van 1979 kunnen belastingplichtigen die na 1961 zijn geboren er geen gebruik van maken

  Bij deze speciale overgangsregeling verliest u de vermindering op bescheiden woning definitief als een nieuwe eigendom wordt verworven zélfs wanneer deze eigendom in tussentijd terug verkocht werd.

  Contacteer

  Organisatie Vlaamse Belastingdienst
  Adres Vaartstraat 16
  9300 Aalst
  Tel 1700
  Fax 025 53 54 61
  Website http://belastingen.vlaanderen.be/vermindering-voor-bescheiden-woning
  Openingsuren
  • maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u
  • donderdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00u (tot 18.00u op afspraak)


  Laatste update fiche: 01/08/2017.