Leerlingen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs - Advies over rechten en plichten (Onderwijs, Informatie, Leerlingen, School) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Leerlingen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs - Advies over rechten en plichten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Om ouders en leerlingen zo optimaal mogelijk te adviseren op vlak van hun rechten en plichten op school, heeft het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming twee informatiepunten opgericht:

 • het Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs
 • het Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Secundair Onderwijs

De informatiepunten lichten ouders en leerlingen in over wat kan en niet kan op school:

 • de informatiepunten beantwoorden telefonisch en schriftelijk vragen over rechten en plichten van leerlingen in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs en van hun ouders
 • de informatiepunten verzorgen de uitgave van de 'Gids voor ouders met kinderen in het basisonderwijs'. Deze brochure bespreekt eerst een aantal algemene rechten, die op alle leerlingen van toepassing zijn, en daarna enkele specifieke situaties waarin leerlingen zich kunnen bevinden. De 'Gids voor leerlingen in het secundair onderwijs' is verouderd. Meer informatie over de rechten en plichten van leerlingen in het secundair onderwijs vindt u op de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming

Voorwaarden


  Aanvragen


  Waar?

  Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

  Hoe?

  De brochure kan u gratis bestellen op het nummer 1700 of online bekijken of bestellen.

  Voor informatie op maat belt of mailt u naar de informatiepunten.

  Bedrag?

  Zowel de brochure als het telefonisch en schriftelijke advies van de informatiepunten zijn gratis.

  Meebrengen


  Bijkomende informatie


  Contacteer

  Organisatie Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
  Adres Hendrik Consciencegebouw
  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel
  Tel 1700

  Website onderwijs.vlaanderen.be

  Openingsuren Elke werkdag van 09u00 tot 19u00


  Laatste update fiche: 01/08/2017.