Sociale woning of bouwgrond - Aankoop bij een sociale huisvestingsmaatschappij (Armoedebestrijding, Armoede, Sociale huisvesting, Sociale bouwmaatschappij) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociale woning of bouwgrond - Aankoop bij een sociale huisvestingsmaatschappij

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM´s) bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen. SHM's verkopen sociale koopwoningen en kavels.

Voorwaarden

  Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning of sociale bouwgrond moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • u bent 18 jaar of ouder
  • u hebt geen eigendom
  • op de referentiedatum is uw inkomen van het laatste aanslagbiljet voor de personenbelasting:
   • minimum 9.546 euro per jaar
   • maximum:
    • 39.962 euro voor een alleenstaande zonder personen ten laste
    • 43.952 euro voor een alleenstaande met een ernstige handicap zonder personen ten laste
    • 59.936 euro in alle andere situaties. Dit bedrag mag verhoogd worden met 3.991 euro per persoon ten laste
    • in de kernsteden en de Vlaamse rand liggen de inkomensgrenzen hoger

  Alle details over de voorwaarden en inkomensgrenzen vindt u op de website van de VMSW. Hou ook rekening met de verplichtingen als u een sociale woning koopt.

  Aanvragen


  Waar?

  Een sociale huisvestingsmaatschappij in uw buurt

  Hoe?

  Om u in te schrijven neemt u best eerst telefonisch contact op met een SHM in de buurt waar u wilt wonen. Als u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u zich laten inschrijven in het inschrijvingsregister bij de SHM. U kan zich gerust bij verschillende SHM's inschrijven.

  Wanneer een sociale koopwoning of kavel klaar is voor verkoop, wordt het goed in principe toegewezen volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister. Er gelden wel bepaalde voorrangsregels.

  Meer informatie over voorwaarden, procedure en toewijzing vindt u op de website van de VMSW of kunt u navragen bij uw SHM.

  Voor de aankoop van een betaalbare woning of bouwgrond in de Vlaamse rand rond Brussel kunt u terecht bij Vlabinvest.

  Bedrag?

  • de prijs van een sociale koopwoning of kavel is afhankelijk van de ligging, de oppervlakte en de grootte van de woning
  • voor een sociale koopwoning (nieuwbouw) betaalt u voor de aankoop een verlaagd btw-tarief van 6% bovenop de verkoopprijs
  • voor een sociale bouwgrond betaalt u de normale 10% registratierechten bovenop de verkoopprijs. U kunt achteraf een deel van de registratierechten terugkrijgen, als de woning die u op de grond bouwt, voldoet aan de voorwaarden voor het verlaagde registratierecht van 5%
  • de kosten, rechten en erelonen van de akte betaalt u ook, zowel bij de aankoop van een sociale woning als een socialen bouwgrond

  Voor de aankoop van een sociale woning of bouwgrond kunt u een Vlaamse Woonlening krijgen. Dat is een woonkrediet aan een voordelig tarief.

  Meebrengen

  • uw meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
  • documenten over het niet-belastbaar inkomen van bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
  • een attest in verband met de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij de gemeente) en eventueel de kinderbijslag, wezentoelage, een ernstige handicap van een lid van het gezin
  • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.

  Bijkomende informatie

  VMSW - Kopen van een sociale woning

  Contacteer

  Organisatie Vlaamse maatschappij voor sociaal wonen
  Adres

  Koloniënstraat 40
  1000 Brussel
  België

  Tel 025 05 45 45
  Fax 025 05 42 00
  Website http://www.vmsw.be
  E-mail info@vmsw.be


  Laatste update fiche: 19/07/2019.