Meeneembaarheid van verkooprechten (Wonen, Huisvesting, Belastingen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Meeneembaarheid van verkooprechten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Meeneembaarheid betekent dat u de verkooprechten (registratiebelastingen) die u op een vorige woning hebt betaald, kunt aftrekken van de verkooprechten die u op een volgende woning moet betalen.

Er bestaan twee soorten meeneembaarheid:

 • de meeneembaarheid door verrekening (woning 1 is verkocht vóór woning 2 is aangekocht)
 • de meeneembaarheid door teruggave (woning 1 is verkocht nadat woning 2 is aangekocht)

U kan ook van meeneembaarheid genieten als u een bouwgrond, een onroerend goed dat na verbouwing een woning kan worden, of een nieuwbouwwoning koopt.

Voorwaarden

 • de koper is een natuurlijk persoon, geen vennootschap of vzw
 • de aankoop en verkoop moet zuiver zijn: er moet een echte prijs betaald zijn
 • er zijn verkooprechten betaald op woning 1
 • woning 1 en 2 liggen in het Vlaamse Gewest

U moet daarnaast ook rekening houden met de volgende termijnen:

 • woning 1 moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de koper binnen 18 maanden:
  • ofwel voor de verkoop van woning 1 (verrekening)
  • ofwel voor de aankoop van woning 2 (teruggave)
 • de verkoop van woning 1 moet plaatsvinden binnen 2 jaar:
  • ofwel voor de aankoop van woning 2 (verrekening)
  • ofwel na de aankoop van woning 2 (teruggave). Als woning 2 een nog op te richten woning op een bouwgrond is, dan hebt u 5 jaar de tijd om woning 1 te verkopen
 • woning 2 moet tot hoofdverblijfplaats dienen van de koper:
  • ofwel binnen 2 jaar na aankoop (woning)
  • ofwel binnen 5 jaar na aankoop (bouwgrond)
 • er is niet bepaald hoe lang u uw hoofdverblijfplaats in die woning moet houden. Dat zal door de Vlaamse Belastingdienst geval per geval worden beoordeeld

Als blijkt dat de voorwaarden om de meeneembaarheid te genieten niet zijn vervuld, moet u de teruggekregen registratierechten terugbetalen, plus een boete van 20%. De boete van 20% kan wegvallen als de betrokken belastingplichtige overmacht kan aantonen.

Aanvragen


Waar?

 • Vlaamse Belastingdienst
 • uw notaris

Hoe?

De Vlaamse Belastingdienst berekent en int de verkooprechten. Zij gaan na of u aan alle voorwaarden voor de meeneembaarheid voldoet.

Contacteer uw notaris voor:

 • de voorwaarden en beperkingen
 • de correcte berekening van de termijnen (begin- en einddatum)
 • en de vereiste vermeldingen in de notariële akte

Bedrag?

Hoeveel u in mindering mag brengen hangt af van uw aandeel in de nieuw aangekochte woning. Het bedraagt maximaal 12.500 euro.

Meebrengen


Bijkomende informatie

Meeneembaarheid en (bij-)abattement zijn niet combineerbaar. Maak de voordeligste keuze. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw notaris.

Contacteer

Organisatie Vlaamse Belastingdienst
Adres

Koning Albert II-laan 35 bus 62
1030 Brussel
België

Tel 1700
Fax 025 53 54 61
Website http://belastingen.vlaanderen.be
E-mail http://belastingen.vlaanderen.be/email
Openingsuren Elke werkdag van 9.00 tot 19.00 u.

Raadpleeg ook de volgende rechten:

Laatste update fiche: 01/08/2017.