Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs (Buitengewoon onderwijs, Leerlingen, Mobiliteit, Openbaar vervoer, Bus, busabonnement jongeren) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het vervoer van leerlingen van en naar de school in het buitengewoon onderwijs is gratis. Er is collectief en individueel leerlingenvervoer.

Bij collectief leerlingenvervoer worden de leerlingen opgehaald en teruggebracht met een speciale bus. Een begeleider helpt de kinderen bij het in- en uitstappen. Als leerlingen geen gebruik maken van dat collectief leerlingenvervoer, hebben hun ouders recht op een gratis abonnement van het openbaar vervoer voor de leerling of op een tussenkomst in de eigen vervoerskosten. Dat is het individueel leerlingenvervoer.

Voorwaarden

  Alle leerlingen in het buitengewoon basis- of secundair onderwijs in Vlaanderen en Brussel hebben recht op gratis busvervoer. De enige voorwaarde is dat ze naar de dichtstbijzijnde school gaan:

  • van het net dat zij verkiezen
  • die het type onderwijs aanbiedt waarnaar het attest (van het centrum voor leerlingenbegeleiding) van de leerling verwijst

  Bijvoorbeeld: de dichtstbijzijnde school van het GO! (gemeenschapsonderwijs) met type 1, of de dichtstbijzijnde school van het katholiek onderwijs met type 3.

  Aanvragen


  Waar?

  Via de eigen school

  Hoe?

  U vraagt het leerlingenvervoer aan via de school voor buitengewoon onderwijs.

  Bedrag?

  Het collectief leerlingenvervoer is gratis.

  Individueel leerlingenvervoer:

  • gratis abonnement voor het openbaar vervoer
  • de tussenkomst voor individueel vervoer met de eigen wagen bedraagt 75% van de treintrajectkaart 2de klasse van de spoorwegen

  Meebrengen


  Bijkomende informatie

  Leerlingenvervoer in het basis- en secundair onderwijs

  Contacteer

  Organisatie Ministerie van Onderwijs - Schoolbusvervoer
  Adres

  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel

  Tel 02 553 88 46


  Website http://www.ond.vlaanderen.be/leerlingenvervoer/
  E-mail leerlingenvervoer@vlaanderen.be  Laatste update fiche: 01/08/2017.