Onroerende voorheffing - Vermindering voor personen met een handicap (Wonen, Handicap (visueel), Handicap (auditief), Handicap (cognitief), Handicap (fysisch/lichamelijk), Handicap (mentaal), Handicap (spraak- en taalstoornissen), Wonen (personen met een handicap), Handicap (psychisch), Belastingen, Onroerende voorheffing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Onroerende voorheffing - Vermindering voor personen met een handicap

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als persoon met een handicap krijgt u een vermindering van de onroerende voorheffing voor uw woning.

Voorwaarden

 • uw handicap is vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar
 • u voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
  • ofwel is uw verdienvermogen verminderd tot een derde of minder van wat een persoon zonder handicap zou verdienen
  • ofwel hebt u een vermindering van de zelfredzaamheid van minimum 9 punten
  • ofwel bent u RIZIV-invalide
  • ofwel bent u minimum 66% blijvend fysiek of psychisch gehandicapt of arbeidsongeschikt

Aanvragen


Waar?

Vlaamse Belastingdienst

Hoe?

U krijgt de vermindering automatisch. Als dat niet het geval zou zijn, dan kan u een bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Bedrag?

Meebrengen

 • attest van handicap

Bijkomende informatie

Vlaamse Belastingdienst - Vermindering van onroerende voorheffing voor personen met een handicap

Contacteer

Organisatie Vlaamse Belastingdienst
Adres
Koning Albert II-laan 35 bus 62
1030 Brussel
Belgiƫ
Tel 1700

Fax

025 53 54 61

Website http://belastingen.vlaanderen.be
E-mail http://belastingen.vlaanderen.be/email
Openingsuren Elke werkdag van 9.00 tot 19.00 u.
Opmerking

Laatste update fiche: 31/07/2017.