Geïntegreerd onderwijs - GON-begeleiding (Advies, Onderwijs, Handicap (visueel), Basiseducatie, Handicap (auditief), Handicap (cognitief), Handicap (fysisch/lichamelijk), Handicap (mentaal), Handicap (spraak- en taalstoornissen), Hoger onderwijs, School, Handicap (psychisch), Secundair onderwijs) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Geïntegreerd onderwijs - GON-begeleiding

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Om leerlingen met een handicap of met leer- en opvoedingsmoeilijkheden de kans te geven om les te volgen in een gewone school, kunnen zij 'GON-begeleiding' aanvragen. GON staat voor ‘geïntegreerd onderwijs’. Een personeelslid van een school voor buitengewoon onderwijs verzorgt de GON-begeleiding.

De begeleiding kan verschillende vormen aannemen: hulp voor het kind zelf, aangepast materiaal of ondersteuning aan de ouders of de leerkracht.

Voorwaarden

  GON-begeleiding is mogelijk voor:

  • leerlingen in het basisonderwijs en het secundair onderwijs in Vlaanderen of Brussel
  • studenten in een hogeschool en in het hoger beroepsonderwijs in Vlaanderen of Brussel
  • leerlingen met een attest 'type basisaanbod' die minstens 9 maanden voltijds buitengewoon onderwijs gevolgd hebben in hun type

  GON-begeleiding kan op twee manieren:

  • uw kind volgt het gewone leerprogramma:
   • uw kind moet volledig voldoen aan de toelatings- en overgangsvoorwaarden van het gewoon onderwijs
   • uw kind heeft een gemotiveerd verslag
  • uw kind volgt een individueel aangepast programma: de specifieke onderwijsbehoeften van uw kind en de afspraken over de nodige begeleiding zijn opgenomen in het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs

  Aanvragen


  Waar?

  De school of het CLB

  Hoe?

  Het initiatief om GON-begeleiding aan te vragen, kan uitgaan van de leerling zelf, de ouders, een school, een CLB of een combinatie van de betrokken personen.

  De ouders, de leerling, de school voor gewoon onderwijs, de begeleidende school voor buitengewoon onderwijs en het CLB maken afspraken over de begeleiding. De afspraken komen in een gemotiveerd verslag (als uw kind het gewone leerprogramma volgt) of in een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs (als uw kind een individueel aangepast programma volgt).

  Bedrag?

  GON-begeleiding is gratis.

  Meebrengen

  • eventueel gemotiveerd verslag

  Bijkomende informatie


  Contacteer

  Organisatie Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
  Adres Hendrik Consciencegebouw
  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel
  Tel 1700

  Website http://onderwijs.vlaanderen.be/node/1517
  E-mail clb@vlaanderen.be
  Openingsuren Elke werkdag van 9.00 tot 19.00 u.


  Laatste update fiche: 16/07/2019.