Sociaal restaurant De Pepermolen (Sociaal Restaurant, Armoedebestrijding, Armoede) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal restaurant De Pepermolen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

In een sociaal restaurant kunnen mensen voor een lage prijs een maaltijd aankopen. Mensen met een laag inkomen kunnen een kansenpas aanvragen om tegen een verlaagd tarief een middagmaal te nuttigen.

Voorwaarden

Iedereen kan terecht in het sociaal restaurant. Indien u wenst te genieten van het verminderd tarief:

  • u woont in Ronse
  • u beschikt over een beperkt inkomen. U vraagt best na bij het Sociaal Huis/OCMW of u in aanmerking komt voor het verminderd tarief

Aanvragen


Waar?

Sociaal Huis Ronse

Hoe?

Attest aanvragen aan het Sociaal Huis. Dit wordt voor elk gezinslid opgemaakt en is 1 maand geldig.

Bedrag?

De prijs van een maaitijd wordt ingedeeld in drie klassen:

Klasse 1: 4,00 euro / kinderen 2,50 euro (met attest Sociaal Huis, laagste inkomsten)
Klasse 2: 7,00 euro / kinderen 4,00 euro (met attest Sociaal Huis, beperkte inkomsten)
Klasse 3: 10,00 euro / kinderen: 5,50 euro

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • gezinssamenstelling: een uittreksel uit het bevolkingsregister, aan te vragen op de Dienst Bevolking van het stadbestuur
  • kleefbriefje mutualiteit: nagaan of de cliënt verzekerd is (zijn alle bedragen betaald)
  • bewijs van alle inkomsten: een bewijs van de meest recente inkomsten, zowel van de aanvrager, als van de alle personen waarmee hij samenwoont + rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
  • bewijs van alle uitgaven: een bewijs van de meest recente betalingen, zowel van de aanvrager als van alle personen waarmee hij samenwoont (overschrijvingsformulier afgestempeld door de bank, rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden, onbetaalde facturen)

Bijkomende informatie

Houders van een kansenpas klasse 1 kunnen 15 keer per maand aan het laagste tarief gaan eten (de dagen kiezen ze vrij). Als ze meer dan 15 keer gaan betalen ze het tarief 2 (7,00 euro)

Contacteer

Organisatie De Pepermolen
AdresPeperstraat 8
9600 Ronse
Tel 055 23 24 56
Fax
Website
E-mail
Openingsuren maandag tot en met zaterdag van 11.30 tot 14.00 uur.
Opmerking

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: De Pepermolen.
Laatste update fiche: 03/07/2017.