Sociaal kruidenier Kaboes (Armoedebestrijding, Armoede, Sociale economie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal kruidenier Kaboes

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mensen kunnen gratis voedselpakketten ontvangen, andere producten zijn aan verminderd tarief te koop. Er is ook een ontmoetingsruimte aanwezig.

Voorwaarden

  • u woont in Ronse
  • u hebt een attest van het Sociaal Huis 

Aanvragen


Waar?

U vraagt het attest aan bij het Sociaal Huis Ronse.

Hoe?

Het attest is 4 maanden geldig. 1x per week kan men een gratis voedselpakket krijgen en andere producten aan verlaagde prijs.
Er is wel een maximum aankoopbedrag per week (afhankelijk van je gezinssituatie).

Bedrag?

  • EU-producten gratis
  • andere producten aan verminderd tarief

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • gezinssamenstelling: een uittreksel uit het bevolkingsregister, aan te vragen op de Dienst Bevolking van het stadbestuur
  • kleefbriefje mutualiteit: nagaan of de cliënt verzekerd is (zijn alle bedragen betaald)
  • bewijs van alle inkomsten: een bewijs van de meest recente inkomsten, zowel van de aanvrager, als van de alle personen waarmee hij samenwoont + rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden
  • bewijs van alle uitgaven: een bewijs van de meest recente betalingen, zowel van de aanvrager als van alle personen waarmee hij samenwoont (overschrijvingsformulier afgestempeld door de bank, rekeninguittreksels van de laatste 3 maanden, onbetaalde facturen)

Bijkomende informatie


Contacteer

Organisatie Sociale Kruidenier Kaboes
Adres Alexandre-Louis Vanhovestraat 43 A
9600 Ronse
Tel 055 45 66 64
Fax
Website
E-mail
Openingsuren Dinsdag van 9u – 12u (inschrijven van 8u30 – 12u)
Dinsdag 13u tot 14u: enkel voor mensen met een betaalde begeleider
Vrijdag van 14u tot 18u (inschrijven van 13u30 – 17u45)

Opmerking

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Sociaal kruidenier Kaboes.
Laatste update fiche: 03/07/2017.