Onroerende voorheffing - Vermindering voor huurders (Kinderbijslag, Huurproblemen, Kinderen, Huurder, Huren, Onroerende voorheffing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Onroerende voorheffing - Vermindering voor huurders

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Wie een woning huurt, kan in aanmerking komen voor een vermindering op de onroerende voorheffing.

De eigenaar van de woning betaalt de onroerende voorheffing, maar u kan als huurder toch de vermindering aanvragen. De verhuurder moet dat bedrag dan aftrekken van uw huurprijs.

Voorwaarden

  • u hebt minstens twee kinderen waarvoor u kinderbijslag ontvangt en die gedomicilieerd zijn in de huurwoning
  • u hebt een handicap die is vastgesteld voor u 65 jaar geworden bent en:
   • ofwel zorgt uw handicap ervoor dat u een derde of minder kan verdienen van wat een persoon zonder handicap zou verdienen
   • ofwel doet uw handicap uw zelfredzaamheid dalen met ten minste 9 punten
   • ofwel hebt u een invaliditeit van minstens 66%
  • u bent een grootoorlogsverminkte met een invaliditeit van 100%. Volgende personen komen hiervoor in aanmerking:
   • militairen en burgerslachtoffers die gewond zijn geraakt in Wereldoorlog II (1940-1945)
   • militairen die gewond geraakten in de oorlog in Korea (onder bepaalde voorwaarden)
   • militairen die een opdracht vervulden voor de NAVO en de VN, die erkend werd door de Ministerraad.

    Om de vermindering als grootoorlogsverminkte te kunnen aanvragen, hebt u een attest nodig van de Pensioendienst voor de overheidssector (voor militairen) of van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken (voor burgerslachtoffers).

  Aanvragen


  Waar?

  Vlaamse Belastingdienst

  Hoe?

  Als huurder moet u de vermindering slechts één keer aanvragen. Nadien wordt de vermindering automatisch toegekend op het jaarlijkse aanslagbiljet van de onroerende voorheffing als aan de voorwaarden is voldaan. Ook als de u verhuist naar een andere huurwoning die in Vlaanderen ligt, krijgt u de vermindering automatisch.

  Om de vermindering aan te vragen doet u het volgende:

  • bestel het aanvraagformulier online of op het gratis nummer 1700
  • vul het formulier in en onderteken het
  • stuur het formulier voor 1 mei van het aanslagjaar terug naar de Vlaamse Belastingdienst om nog datzelfde aanslagjaar de vermindering te krijgen

  U hoeft geen bewijzen toe te voegen. De Vlaamse Belastingdienst gaat zelf na of u aan de voorwaarden voor vermindering voldoet.

  Het is niet verplicht om de verhuurder het formulier te laten ondertekenen, ook al is daarvoor ruimte voorzien. U moet de verhuurder wel op de hoogte brengen van uw aanvraag. Als uw aanvraag wordt aanvaard, dan worden zowel u als de eigenaar via brief op de hoogte gebracht.

  De eigenaar moet het bedrag van de vermindering dan in mindering brengen van de huurprijs of aan u doorstorten.

  Bedrag?

  U kunt het bedrag van de onroerende voorheffing en de vermindering online berekenen op de website van de Vlaamse Belastingsdienst.

  Meebrengen

  • aanvraagformulier

  Bijkomende informatie

  Vlaamse Belastingdienst - Verminderingen als huurder

  Contacteer

  Organisatie Vlaamse Belastingdienst
  Adres
  Koning Albert II-laan 35 bus 62
  1030 Brussel
  Tel 1700

  Fax

  02 553 54 61

  Website Vlaamse Belastingdienst
  E-mail http://belastingen.vlaanderen.be/email
  Openingsuren Maandag tot vrijdag van 9.00 tot 19.00 u.


  Raadpleeg ook de volgende rechten:

  Laatste update fiche: 19/07/2019.