Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler (Milieu, Energie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Premie van de netbeheerder voor een zonneboiler

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als u in een woning of appartement een zonneboiler laat plaatsen door een aannemer, dan kunt u daarvoor een premie krijgen van uw netbeheerder. Als u recht hebt op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas (beschermde afnemer), krijgt u een hogere premie.

Met een zonneboiler kunt u eenvoudig en milieuvriendelijk een groot deel van het warm water aanmaken door gebruik te maken van gratis zonnewarmte. Om de zonnestraling op te vangen, wordt op het dak van de woning een zwarte plaat of zonnecollector gemonteerd. U kunt de terugverdientijd van deze investering berekenen met de energiewinstcalculators.

Deze premie is mogelijk combineerbaar met de verbeteringspremie.

Voorwaarden

  • uw woning ligt in het Vlaamse Gewest en voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
   • ofwel werd de woning uiterlijk op 31 december 2013 aangesloten op het elektriciteitsnet
   • ofwel werd de bouwaanvraag ingediend uiterlijk op 31 december 2013, maar werd de woning pas na 1 januari 2014 aangesloten
  • een aannemer met een certificaat van bekwaamheid plaatst uw zonneboiler
  • de datum op uw eindfactuur bepaalt voor welk jaar u een premie kunt aanvragen
  • de facturen zijn maximum 1 jaar oud
  • de premie geldt enkel voor een nieuwe zonneboiler voor de aanmaak van sanitair warm tapwater, eventueel in combinatie met woningverwarming

  Lees het aanvraagformulier van de netbeheerder voor een overzicht van alle voorwaarden en van de technische eisen waaraan de zonneboiler moet voldoen.

  Aanvragen


  Waar?

  Vlaams Energieagentschap

  Hoe?

  Online:

  Met aanvraagformulier:

  Bedrag?  Eindfactuur vóór 1 januari 2017:

  • voor gewone afnemers: 550 euro per m², met een maximum van 2750 euro en maximum 50% van het factuurbedrag
  • voor beschermde afnemers: 825 euro per m², met een maximum van 4125 euro

  Eindfactuur na 1 januari 2017:

  • voor gewone afnemers: 550 euro per m², met een maximum van 2750 euro en maximum 40% van het factuurbedrag
  • voor beschermde afnemers: 660 euro per m², met een maximum van 3300 euro

  Meebrengen

  • aanvraagformulier
  • kopie van alle facturen, met daarop: merk, type en prijs van de zonneboiler, aantal m² apertuuroppervlakte, aantal liter van het opslagvat, datum waarop de zonneboiler werd geplaatst
  • attest dat de aannemer heeft ingevuld en ondertekend
  • kopie van het rapport van de technische controle door het installatiebedrijf
  • kopie van de opbrengstberekeningen van het installatiebedrijf
  • voor beschermde afnemers: ook een kopie van het attest van beschermde klant of kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat

  Bijkomende informatie

  http://www.energiesparen.be/

  Contacteer

  Organisatie Vlaams energieagentschap
  Adres
  Koning Albert II-laan 20 bus 17
  1000 Brussel
  Tel 1700

  Fax

  02 553 46 01

  Website http://www.energiesparen.be
  E-mail energie@vlaanderen.be
  Openingsuren Elke werkdag van 9u00 tot 19u00


  Raadpleeg ook de volgende rechten:

  Laatste update fiche: 31/07/2017.