Startlening+ voor werkzoekenden die een eigen zaak oprichten (Adviesbureau, Jongeren, Zelfstandigen) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Startlening+ voor werkzoekenden die een eigen zaak oprichten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bent u werkloos en hebt u plannen voor een eigen zaak? Dan kunt u bij de opstart van uw zaak een beroep doen op de Startlening+ van PMV/z (het vroegere Participatiefonds-Vlaanderen). Met die Startlening+ kunt u tegen een voordelig tarief tot 100.000 euro lenen.

Het gaat om een achtergestelde lening: dat betekent dat u bij geldproblemen PMV/z pas als laatste schuldeiser hoeft te vergoeden. Zo hebben andere schuldeisers, zoals banken, meer zekerheid.

Voorwaarden

  • u bent nog nooit of nog niet langer dan 4 jaar zelfstandige in hoofdberoep geweest
  • u hebt een band met Vlaanderen:
   • ofwel woont u in het Vlaamse Gewest
   • ofwel ligt uw maatschappelijke zetel in het Vlaamse Gewest
   • ofwel investeert u in het Vlaamse Gewest
  • u beantwoordt aan de Europese kmo-definitie
  • u gebruikt de lening voor:
   • materiële investeringen zoals bureaumateriaal, computers, machines...
   • immateriële of financiële investeringen zoals de overname van een bestaande handelszaak
  • de lening duurt minimum 3 jaar (5 jaar als u werkzoekende bent) en maximum 10 jaar
  • als u als werkzoekende de Startlening aangaat
   • hoeft u geen waarborgen te geven
   • kan een schuld tot zelfs 40.000 euro u worden kwijtgescholden als u binnen drie maanden na de stopzetting van uw zaak kunt aantonen dat uw zaak onleefbaar was
   • behoudt u uw recht op werkloosheidsuitkering als u, om welke reden ook, uw zaak binnen 15 jaar na aanvang stopzet.

  U kan alle voorwaarden in detail nalezen bij PMV/z.

  Aanvragen


  Waar?

  Agentschap Ondernemen, PMV/z

  Hoe?

  Om de Startlening aan te vragen kan u zich richten tot het Agentschap Ondernemen of PMV/z. U kan ook uw bank vragen om de aanvraag te doen.

  Bedrag?

  Het maximumbedrag van de lening is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:

  • ofwel 4 keer de eigen inbreng: dat bedrag mag ook gedeeltelijk of volledig geleend worden
  • ofwel 100.000 euro

  In principe is er geen minimumbedrag, maar PMV gaat ervan uit dat aanvragen van minder dan 5.000 euro beter op een andere manier gefinancierd kunnen worden.

  U betaalt de Startlening+ maandelijks terug met constante aflossingen. De interestvoet is vast en bedraagt nu 3 procent per jaar.

  Meebrengen

   Bijkomende informatie

   PMV/z - Startlening

   Contacteer

   Organisatie PMV
   Adres Oude Graanmarkt 63
   1000 Brussel
   Tel 022 29 52 30
   Fax
   Website http://www.pmvz.eu/startlening
   E-mail info@pmv.eu   Laatste update fiche: 19/07/2019.