Stage- en leerwerkplaatsen bij de Vlaamse overheid (Werkervaringsprojecten, Leercontract, Stagecontract) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Stage- en leerwerkplaatsen bij de Vlaamse overheid

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Leerlingen en studenten die op zoek zijn naar werkervaring, kunnen bij de Vlaamse overheid informeren naar stages of leerwerkplaatsen. De Vlaamse overheid wil hen een kans bieden om ervaring op te doen tijdens hun opleiding, zodat ze daarna beter gewapend de arbeidsmarkt kunnen betreden.

Leerlingen en studenten kunnen een leerwerkplaats krijgen via de beroepsinlevingsovereenkomst.

Voorwaarden

  Alle jongeren zijn welkom: scholieren, universitairen en hogergeschoolden. Binnen de Vlaamse overheid worden bovendien extra inspanningen geleverd voor knelpuntstages en plaatsen voor kansengroepen.

  Voor stageplaatsen komen de volgende jongeren in aanmerking:

  • leerlingen en studenten die in het kader van hun schoolse opleiding een stage kunnen of moeten volgen (schoolstage)
  • cursisten van opleidingscentra (stage van opleidingscentrum)

  Bezoldigde leerwerkplaatsen zijn specifiek bedoeld voor leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs. Zij volgen twee dagen in de week les op school en gaan drie dagen werken.

  Aanvragen


  Waar?

  Agentschap Overheidspersoneel

  Hoe?

  Er bestaat geen algemeen overzicht van de mogelijke stageplaatsen of leerwerkplaatsen bij de Vlaamse overheidsdiensten. Het zoeken en organiseren van die stage- en leerwerkplaatsen is een taak van het Agentschap Overheidspersoneel (AgO). De toekenning van stage- en leerwerkplaatsen gebeurt enkel op vraag.

  Een aantal entiteiten van de Vlaamse overheid bieden wel zelf stage- en leerwerkplaatsen aan:

  • Kind en Gezin zorgt zelf voor zijn stage- en leerwerkplaatsen. Voor die plaatsen kunt u terecht bij Kind en Gezin
  • voor leerkrachten, leerlingen en studenten heeft Onderwijs en Vorming meer specifieke zoekmogelijkheden uitgewerkt

  Bedrag?

  Stageplaatsen zijn onbetaald.

  Een leerwerkplaats geeft recht op een leervergoeding en eventuele bijkomende voordelen. De maximale vergoeding is gekoppeld aan uw leeftijd. U vindt de berekeningstabellen op de website.

  Personen tewerkgesteld met een beroepsinlevingsovereenkomst hebben ook recht op verlof.

  Meebrengen


  Bijkomende informatie

  Stage- en leerwerkplaatsen bij de Vlaamse overheid

  Contacteer

  Organisatie Agentschap Overheidspersoneel
  Adres
  Greta Gryson
  Boudewijnlaan 30 bus 50
  1000 Brussel
  Tel 1700
  Fax
  Website https://overheid.vlaanderen.be/stage-en-leerwerkplaatsen
  E-mail greta.gryson@kb.vlaanderen.be
  Openingsuren
  Opmerking

  Raadpleeg ook de volgende rechten:

  Laatste update fiche: 31/07/2017.