Startbonus voor leerplichtige jongeren die aan werkplekleren doen (Leerpunt, Werkervaringsprojecten, Leercontract, Stagecontract) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Startbonus voor leerplichtige jongeren die aan werkplekleren doen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De startbonus is een premie voor jongeren die in het kader van een alternerende opleiding de praktijk aanleren of werkervaring opdoen bij een werkgever.

Het spiegelbeeld van de startbonus is de stagebonus. Dat is een financiële aanmoediging voor bedrijven die jongeren de kans geven een praktijkopleiding van ten minste vier maanden te volgen op de werkvloer.

Voorwaarden

  • voor de initiële aanvraag:
   • u bent nog onderworpen aan de deeltijdse leerplicht
   • u volgt een alternerende opleiding met een praktijkopleiding bij een werkgever
   • de voorziene duur van de arbeids- of de opleidingsovereenkomst is minimum vier maanden
  • voor de aanvraag tot betaling:
   • u hebt een goedgekeurde initiële aanvraag voor de praktijkopleiding
   • de cyclus van uw alternerende opleiding is begonnen vóór het einde van de deeltijdse leerplicht
   • u bent met een praktijkopleiding begonnen in de loop van dit opleidingsjaar
   • u bent geslaagd voor het opleidingsjaar
   • u dient een aanvraag tot betaling in bij het Departement Werk en Sociale Economie binnen vier maanden na het einde van het opleidingsjaar

  Aanvragen


  Waar?

  Bij het Departement Werk en Sociale Economie

  Hoe?

  Om een startbonus te krijgen, moet u twee aanvragen indienen:

  • een initiële aanvraag voor de startbonus en de stagebonus samen: die aanvraag moet gebeuren binnen drie maanden na de startdatum van de arbeids- of opleidingsovereenkomst
  • een aanvraag tot betaling: binnen vier maanden na het einde van het opleidingsjaar

  Bedrag?

  • 500 euro op het einde van het eerste of tweede opleidingsjaar
  • 750 euro op het einde van het derde opleidingsjaar

  Telkens als u slaagt in een opleidingsjaar, hebt u recht op de bonus.

  Meebrengen

   Bijkomende informatie


   Contacteer

   Organisatie Departement Werk en Sociale Economie
   Adres
   Koning Albert-II laan 35 bus 20
   1030 Brussel
   Tel
   025 53 43 79

   Website http://www.werk.be/online-diensten/start-en-stagebonus
   E-mail   Raadpleeg ook de volgende rechten:

   Laatste update fiche: 31/07/2017.