Tijdskrediet (Sociale wetgeving, Sociale zekerheid, Sociaal recht, Loopbaanbegeleiding, Loopbaanonderbreking, Arbeid) - Rechtenverkenner
Naar inhoud
Opgelet: de informatie in deze rechtenverkenner is niet meer volledig up-to-date.
We werken aan een nieuwe rechtenverkenner.
[ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Tijdskrediet

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Als u in de priv├ęsector werkt, hebt u de mogelijkheid om, gedurende een bepaalde periode, minder of helemaal niet te werken. Dat kan onder andere door gebruik te maken van uw recht op tijdskrediet.

Tijdens de periode dat u tijdskrediet neemt, kunt u, als compensatie voor het loonverlies, een maandelijkse onderbrekingsuitkering krijgen van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Die uitkering kan bovendien aangevuld worden met een aanmoedigingspremie: dat is een extra premie van de Vlaamse overheid boven op de uitkering van de federale RVA.

Voorwaarden

  Motieven

  Sinds 1 april 2017 kunt u niet langer tijdskrediet zonder motief opnemen.  Als u tijdskrediet wilt nemen, moet u daar altijd een van de volgende 6 specifieke motieven voor hebben. 

  • zorgen voor uw kind(eren) jonger dan 8 jaar
  • palliatieve zorgen verlenen
  • zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid
  • zorgen voor uw gehandicapte kind jonger dan 21 jaar
  • bijstand of zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin
  • een erkende opleiding volgen.

  Duur

  De duur van het tijdskrediet varieert, naargelang van het motief, van 36 tot 51 maanden.

  • Voor de eerste 5 motieven, de 'zorgmotieven', is de maximumduur 51 maanden.
  • Voor het motief 'een erkende opleiding volgen' is de maximumduur beperkt tot 36 maanden.

  Het is niet mogelijk eerst 36 en daarna nog 51 extra maanden (of omgekeerd) op te nemen. 51 maanden tijdskrediet tijdens de hele loopbaan is het absolute maximum. Dat maximum kan over de volledige loopbaan opgebruikt worden voor de verschillende motieven.

  Afhankelijk van het motief en de gekozen vorm van onderbreking (voltijds, 1/2 of 1/5) neemt u het tijdskrediet op in periodes van 1 maand, 3 maanden of 6 maanden.

  Aanvragen


  Waar?

  RVA

  Hoe?

  U moet uw werkgever op de hoogte brengen dat u tijdskrediet wilt nemen:

  • 3 maanden vooraf als het bedrijf waar u werkt, meer dan 20 werknemers telt
  • 6 maanden vooraf als het bedrijf waar u werkt, 20 werknemers of minder telt

  Om een uitkering van de RVA te krijgen, vult u het aanvraagformulier in. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier daarop, bij voorkeur aangetekend, naar uw plaatselijke RVA-kantoor. Daar moet het ten laatste twee maanden na het begin van uw loopbaanonderbreking verlof aankomen.

  U kunt uw dossier online raadplegen op de portaalsite van de sociale zekerheid. Om toegang te hebben, moet u een elektronische identiteitskaart met een kaartlezer hebben ofwel een federaal token.

  Via de online toepassing Break@Work krijgt u een overzicht van het aantal maanden en dagen tijdskrediet, loopbaanonderbreking of thematisch verlof (niet Vlaams zorgkrediet) waarop u nog recht hebt.

  Bedrag?

  Via de website kunt u nagaan hoeveel uw onderbrekingsuitkering zal bedragen. Klik onder 'Priv├ęsector tijdskrediet' op 'Algemeen stelsel' (of op 'Stelsel landingsbanen' als u in het eindeloopbaanstelsel gaat).

  Meebrengen

  • aanvraagformulier

  Bijkomende informatie

  RVA - Loopbaanonderbreking - Tijdskrediet

  Contacteer

  Organisatie RVA - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
  Adres

  Toegang bezoekers
  Keizerslaan 7
  1000 Brussel

  Trapstraat 38 - 1000 Brussel

  Tel  +32 2 515 45 80 of +32 2 515 45 81

  Website www.rva.be


  Openingsuren

  Alle werkdagen van 08u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u00.  Raadpleeg ook de volgende rechten:

  Laatste update fiche: 23/07/2019.