Sociaal tarief voor water (Sociale wetgeving, Afvalwater, Water) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal tarief voor water

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Bepaalde abonnees of verbruikers krijgen een sociaal tarief. Sommige drinkwaterbedrijven noemen dit ook een 'sociale korting'.

Staat uw waterverbruik op een gemeenschappelijke factuur, bijvoorbeeld in een appartementsgebouw? In dat geval kan er op die factuur geen persoonlijk sociaal tarief aangerekend worden. Maar als u aan de voorwaarden voldoet, hebt u wel recht op een compensatie.

Voorwaarden

  • het sociaal tarief geldt enkel voor het waterverbruik in een gezinswoning (dus niet voor tweede verblijven) en als de gezinsleden officieel ingeschreven zijn op dit adres
  • het sociaal tarief wordt toegekend voor het hele gezin als een van de gezinsleden behoort tot een van deze categorie├źn:
   • ofwel gepensioneerden die van de Rijksdienst voor Pensioenen:
    • die de inkomensgarantie voor ouderen krijgen (vroeger gewaarborgd inkomen voor bejaarden)
   • ofwel personen die van het OCMW een leefloon of een levensminimum krijgen
   • ofwel personen met een handicap die van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:
    • ofwel een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen
    • ofwel de integratietegemoetkoming krijgen
   • ouderen die een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgen van de Zorgkas (vroegere THAB, Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)
  Een uitkering van het ziekenfonds geeft geen recht op het sociaal tarief voor water.

  Aanvragen


  Waar?

  Uw drinkwaterbedrijf

  Hoe?

  In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend door uw drinkwaterbedrijf.

  Is dat toch niet het geval en voldoet u aan de voorwaarden? Dan moet u het sociaal tarief zelf aanvragen bij uw drinkwaterbedrijf. Bezorg hen dan, ten laatste op 31 december van het jaar waarvoor het attest geldig is, een van de volgende attesten:

  • een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen, waaruit blijkt dat u als gepensioneerde een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie voor ouderen krijgt
  • een attest van het OCMW waaruit blijkt dat u een leefloon of een levensminimum krijgt
  • de brief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat u als persoon met een handicap een inkomensvervangende tegemoetkoming of de integratietegemoetkoming krijgt
  • het attest van het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming waaruit blijkt dat u een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgt (vroegere THAB of Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden)

  Bedrag?

  Het sociaal tarief bedraagt 1/5 van het normale tarief. U krijgt dus een korting van 80% op alle onderdelen van uw waterfactuur (vanaf 2016).

  De compensatie is een vast bedrag. Het wordt rechtstreeks uitbetaald aan het gezinshoofd. De grootte van het bedrag hangt af van het aantal gezinsleden.

  Meebrengen

  • attest van de Pensioendienst, het OCMW of de FOD Sociale Zekerheid

  Bijkomende informatie

  Vlaamse Watermaatschappij - Sociale vrijstelling

  Contacteer

  Organisatie Vlaamse Watermaatschappij
  Adres Dokter De Moorstraat 24-26
  9300 Aalst
  Tel 1700 (Gratis)
  Fax
  Website http://www.vmm.be/waterloket/de-waterfactuur/sociale-vrijstelling
  E-mail
  Openingsuren
  Opmerking

  Laatste update fiche: 19/07/2019.