Premie van de netbeheerder voor na-isolatie van een muur via de binnenzijde (Wonen, Premie, Renovatie, Bouwen, isolatiepremie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Premie van de netbeheerder voor na-isolatie van een muur via de binnenzijde

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons weten



Omschrijving

Als u een bestaande muur van uw woning of appartement laat isoleren langs de binnenzijde, dan kunt u daarvoor vanaf 1 januari 2017 een premie krijgen van uw netbeheerder.

Voorwaarden

  • de woning, wooneenheid of woongebouw ligt in het Vlaamse gewest
   • die vóór 1-1-2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet
   • of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend vóór 1-1-2006, maar die pas na 1-1-2006 werden aangesloten. 
  • een architect moet de werken begeleiden en de uitvoering van de werken controleren
   of de aannemer moet een certificaat van bekwaamheid hebben of een certificaat van bekwaamheid als aspirant
  • de werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden door een aannemer
  • u kunt deze premie alleen aanvragen met een datum op uw eindfactuur vanaf 1 januari 2017. Het gaat hier dus over de datum op de factuur en niet over de betalingsdatum
  • het nieuw geplaatste isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) halen van minimaal 2 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). De Rd-waarde van een bestaande isolatielaag en van de afwerkingslaag mag niet mee verrekend worden om aan de minimumeis van 2 m²K/W te komen
  • het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, hangt af van het type materiaal dat gebruikt wordt. Meer informatie hierover vindt u in de brochure ‘Premies en leningen voor energiebesparing in Vlaanderen’
  • ook een huurder kan deze premie aanvragen (als de factuur dan op naam van de huurder staat)

  Alle voorwaarden zullen op het aanvraagformulier van de netbeheerder staan.

  Aanvragen


  Waar?

  Bij uw elektriciteitsbeheerder

  Hoe?

  De premie zal online of met een papieren formulier aangevraagd kunnen worden bij uw elektriciteitsnetbeheerder.

  Bedrag?

  De premie bedraagt 15 euro per m² geïsoleerde muuroppervlakte.

  Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor beschermde afnemers wordt de premie met 50% verhoogd.

  Meebrengen

  • aanvraagformulier

  Bijkomende informatie


  Contacteer



  Laatste update fiche: 19/07/2019.