Premie voor een zonneboiler (Wonen, Huisvesting, Milieu, Woningaanpassing, Bouwen, Verwarming, Elektriciteit, Gas) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Premie voor een zonneboiler

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Middelkerke biedt zijn inwoners een premie van 400 euro voor het plaatsen van een zonneboiler.

Voorwaarden

 • het pand waarvoor de aanvraag gebeurt ligt in Middelkerke
 • de installatie is minimum 2 m²
 • de plaatsing gebeurt in overeenstemming met de bestaande wetten en in regels van goed vakmanschap
 • controle ter plaatse door een aangeduide ambtenaar van het bestuur
 • u bent eigenaar of gebruiker van het pand mits de gebruiker een akkoord heeft van de eigenaar

Aanvragen

U vraagt de premie aan binnen de 12 maand na factuurdatum

Waar?

Middelkerke Administratief Centrum - technische dienst - afdeling milieu.

Hoe?

 • u downloadt het aanvraagformulier(pdf) of haalt het aanvraagformulier af bij de technische dienst - afdeling milieu
 • u dient dit aanvraagformulier samen met de nodige attesten in bij de technische dienst - afdeling milieu

Bedrag?

U ontvangt eenmalig een premie van 400 euro.

(bedrag geldig op 14 februari 2014)

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • facturen
 • eventuele subsidietoezegging of subsidieverlening door Infrax
 • vergunning (indien vergunningsplichtig)

Bijkomende informatie

Bij de technische dienst - afdeling milieu.

http://www.middelkerke.be/nl/ruimte-en-wonen/milieu-en-afval/premies/zonneboiler

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Middelkerke - Dienst Huisvesting en Wonen.
Officiële benaming: Subsidiereglement voor plaatsen van een thermische zonne-energie-installatie.
Laatste update fiche: 13/04/2017.