mantelzorgpremie (Mantelzorg, Zieken, Familiale hulp, Integratie, Personen met een handicap, Gezondheid, Invaliden, Zorg, Alzheimer, Bejaardenhulp, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Zieke kinderen, Financiële steun, Chronisch zieken, WIGW, mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U krijgt een premie indien u hulp biedt aan een zorgbehoevende inwoner van de gemeente Middelkerke.

Voorwaarden

 • de mantelzorger is wonende in Middelkerke en voldoet aan volgende voorwaarden:
  • is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente en verblijft er effectief. Uitzondering is mogelijk indien de mantelzorger in een buurgemeente woont en zorg draagt voor een inwoner van Middelkerke.
  • biedt regelmatig niet-beroepsmatige zorg aan een zorgbehoevende op basis van een uitgewerkt zorgplan
 • de zorgbehoevende woont in Middelkerke en voldoet aan volgende voorwaarden:
  • is ingeschreven in het bevolkings of vreemdelingenregister van de gemeente en verblijft er effectief
  • de zorgbehoevendheid moet worden vastgesteld:
   • voor een meerderjarige: attest FOD sociale zekerheid met minstens 12 punten
   • voor een minderjarige: recht op verhoogde kinderbijslag of een erkenning als persoon met een handicap van minstens 66% indien het kind voltijds thuis woont
  • persoon moet in aanmerking komen voor verhoogde tegemoetkoming
  • zorgbehoevenden die recht hebben op de zorgverzekering kunnen niet genieten van een mantelzorgpremie.

Aanvragen


Waar?

OCMW Middelkerke - Dienst thuiszorg

Hoe?

 • de mantelzorger of zorgbehoevende komt naar het OCMW en bespreekt zijn aanvraag met de maatschappelijk werker thuiszorg. De maatschappelijk werker maakt het aanvraagdossier op.
 • mantelzorger en zorgbehoevende (of zijn gevolmachtigde) dienen de aanvraag te ondertekenen

Bedrag?

U ontvangt maandelijks 50 euro. De uitbetaling gebeurt driemaandelijks aan de mantelzorger.

(bedrag geldig op 1 april 2015)

Meebrengen

 • attest FOD Sociale zekerheid, attest erkenning 66% handicap of bewijsstuk dat voor dit kind bijkomende kinderbijslag wordt uitbetaald

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Middelkerke - Dienst Huisvesting en Wonen.
Officiële benaming: Mantelzorgpremie.
Laatste update fiche: 14/04/2017.