Sociaal tarief voor gas en elektriciteit (Armoedebestrijding, Armoede, Wonen, Personen met een handicap, Huisvesting, Huurder, Energie, Nutsvoorzieningen, Verwarming, Elektriciteit, Gas) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal tarief voor gas en elektriciteit

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW Middelkerke komt in bepaalde gevallen tussen in energiekosten via een voordeeltarief voor gas en elektriciteit. 

Voorwaarden

  • u woont in Middelkerke en behoort tot een van volgende categorieën:
    • ofwel ontvangt u een OCMW-uitkering (leefloon, equivalent leefloon, voorschot op sociale uitkering categorie 1 of 2)
    • ofwel ontvangt u een uitkering van de algemene directie personen met een handicap. (inkomensvervangende - en integratietegemoetkoming, THAB, tegemoetkoming voor hulp aan deren, bijkomende kinderbijslag voor kinderen met ongeschiktheid van minstens 66 %)
    • ofwel ontvangt u een uitkering van de rijksdienst voor pensioenen (IGO, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, tegemoetkoming hulp aan derden)
    • ofwel bent u een sociale huurder in een appartementsgebouw: sociaal tarief enkel geldig voor aardgas (eigenaar of beheerder moet sociaal tarief aanvragen - niet automatisch)
  • automatische toekenning voor eerste 3 categorieën (behalve indien de persoonsgegevens niet overeenstemmen met de gegevens van het rijksregister of je verzet aantekent tegen gebruik van persoonlijke gegevens)  

Aanvragen


Waar?

Informatie bij de sociale dienst van het OCMW - enkel nodig indien de toekenning niet automatisch gebeurde.

Hoe?

Automatisch

Bedrag?

U ontvangt een korting op de energiefactuur. 

Meebrengen


Bijkomende informatie

OCMW Middelkerke - sociale dienst

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Middelkerke - Dienst Huisvesting en Wonen.
Officiële benaming: energie.
Laatste update fiche: 13/04/2017.