Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Lokeren biedt een sociaal pedagogische toelage voor gezinnen met een kind met een handicap van minstens 66 %. Met deze toelage wil de stad bijspringen in de kosten van de opvoeding en de verzorging.

Voorwaarden

  • voor kinderen of jongeren die gedomicilieerd en woonachtig zijn in te Lokeren, als zij in een instelling of internaat verblijven, komen zij niet in aanmerking voor de toelage;
  • het kind is jonger dan 21 jaar;
  • de ouder of de plaatsvervangende ouder kan de toelage aanvragen;
  • het kind of de jongere dient gerechtigd te zijn op verhoogde kinderbijslag en mag niet tewerkgesteld zijn, uitgezonderd in een beschutte werkplaats;
  • het kind heeft een handicap van minstens 66 % of de minimum puntenscore op een erkende schaal die recht geeft op verhoogde kinderbijslag;
  • De toekenning gebeurt op basis van het verzorgingsjaar dat het jaar van de aanvraag voorafgaat. De premie wordt slechts toegekend als voor de zorgbehoevende geen tussenkomst is verleend vanuit de Vlaamse Zorgverzekering;
  • de toestand op 1 januari is bepalend.

Aanvragen

Waar?

Stad Lokeren - Dienst Bevolking, Burgerlijke Stand en Pensioenen

Hoe?

U vraagt de toelage ten laatste op 1 december van het dienstjaar schriftelijk aan met een formulier dat ter beschikking is op de Pensioendienst, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

Bedrag?

125 euro per jaar

Meebrengen

  • identiteitskaart;
  • een medisch attest of een bewijs van verhoogde kinderbijslag.

Contacteer

Organisatie Stad Lokeren - Financieel-Economische Dienst
Adres Groentemarkt 1
9160 Lokeren
Tel boekhouding: 09 340 94 15
belastingen: 09 340 94 21
economie: 09 340 94 22
verzekeringen: 09 340 94 69
Fax 09 340 94 79
Website Stad Lokeren - website
E-mail fed@lokeren.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00
maandag, woensdag en donderdag van 13u30 tot 17u00
dinsdag van 13u30 tot 19u00


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Lokeren.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 14/08/2007.