Participatie en sociale activering (Vrije Tijd, Emancipatie, Financiële problemen, Armoedebestrijding, Armoede, Vakantiewerking, Kinderen, Gezinnen, Algemene dienstverlening, Gelijke kansen, Kansarmen, Kansarmoede, OCMW, Verenigingsleven, Vrijetijdsbesteding, Ouders, Stotteren, Participatie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Participatie en sociale activering

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW voorziet een tussenkomst in de kosten van vrijetijdsbesteding voor gezinnen met een beperkt budget

Voorwaarden

 • u bent gedomicilieerd in Middelkerke en voldoet aan minstens één van volgende voorwaarden:
  • u hebt recht op verhoogde tegemoetkoming in het kader van de ziekteverzekering
  • u volgt een traject budgetbegeleiding, budgetbeheer en/of collectieve schuldbemiddeling
 • u doet een aanvraag bij het OCMW

Aanvragen


Waar?

OCMW Middelkerke - Sociale dienst

Hoe?

U bespreekt de aanvraag met de maatschappelijk werker van de sociale dienst.

 • de aanvraag moet vooraf ingediend worden
 • de tussenkomst is enkel mogelijk via factuur (het OCMW stort rechtstreeks aan de organisatie)
 • het bijzonder comité van de sociale dienst beslist over het al dan niet toekennen van een tussenkomst

Bedrag?

Binnen het luik participatie en sociale activering:

 • voor gebruikers jonger dan 18 jaar wordt de kost van de activiteit voor 100% betoelaagd met een maximum van 125 euro per jaar
 • voor gebruikers ouder dan 18 jaar wordt de kost van de activiteit voor 80% betoelaagd met een maximum van 125 euro per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs verhoogde tegemoetkoming
 • indien van toepassing: bewijs collectieve schuldenregeling
 • informatie betreffende de activiteit.

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Middelkerke - Dienst Huisvesting en Wonen.
Officiële benaming: Tussenkomst vrijetijdsbesteding.
Laatste update fiche: 14/04/2017.