Karweidienst - dienstverlening in het kader van thuiszorg (Dienstverlening, Materiële hulpverlening, Klusjesdienst, Wonen, Algemene dienstverlening, Echtscheiding, Huisvesting, Klusjes, Levenslang wonen, Vervoerdienst, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Karweidienst - dienstverlening in het kader van thuiszorg

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U kunt een beroep doen op de karweidienst voor kleine, noodzakelijke karweien in huis: 

 • kleine herstellingen
 • eenmalig tuinonderhoud
 • sneeuw ruimen
 • hulp bij verhuis binnen de gemeente (of bij verhuis naar een sociale woning in een aanpalende gemeente)

Voorwaarden

 • u bent gedomicilieerd in Middelkerke en hebt een beperkt inkomen en
  • u bent ouder dan 65 jaar
  • er zijn
   • ofwel medische redenen
   • ofwel bijzondere sociale omstandigheden
 • de werkzaamheden zijn beperkt (maximum drie dagen voor twee mankrachten)

Aanvragen


Waar?

OCMW Middelkerke - dienst thuiszorg

Hoe?

U neemt contact op met de maatschappelijk werker van de thuiszorgdienst.

Bedrag?

 • rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming betalen 6 euro per begonnen uur
 • wie maximum 120% van het inkomen heeft dat recht geeft op verhoogde tegemoetkoming betaalt 15 euro per begonnen uur
 • voor verhuiskosten geldt een forfait van
  • 50 euro gerekend binnen de gemeentegrenzen voor een volle verhuiswagen
  • 12,50 euro voor het verhuizen van één stuk
  • een extra forfait van 50 euro buiten de gemeentegrenzen.

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • bewijs van inkomen
 • eventueel bewijs van medische reden of bijzondere sociale omstandigheden

Bijkomende informatie

De beslissing over de karweidienst is een bevoegdheid van het bijzonder comité van de sociale dienst.

ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Middelkerke - Dienst Huisvesting en Wonen.
Officiële benaming: Thuiszorg - Karweidienst.
Laatste update fiche: 14/04/2017.