Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Hamme biedt een sociaal pedagogische toelage voor ouders of de opvoeders die verantwoordelijk zijn voor de verzorging en de opvoeding van een kind met een zware handicap.

Voorwaarden

  • voor inwoners van de gemeente Hamme;
  • het kind wordt thuis verzorgd en is er gedomicilieerd;
  • het kind heeft een handicap van minstens 66 % te bewijzen met een attest van het Ministerie Sociale Voorzorg;
  • het kind is op 1 januari van het aanvraagjaar jonger dan 21 jaar;
  • personen die ouder dan 21 jaar en verlengd minderjarig zijn komen ook in aanmerking.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Hamme - Dienst Welzijn

Hoe?

U vraagt de toelage schriftelijk aan met een formulier dat ter beschikking is op de Dienst Welzijn.

Bedrag?

247,89 euro per jaar

Meebrengen

  • identiteitskaart;
  • een bewijs van de samenstelling van het gezin waaruit blijkt dat het gezin en de betrokkenen op 1 januari van het aanvraagjaar ingeschreven zijn in de gemeente Hamme;
  • een algemeen attest van het Ministerie van Sociale Voorzorg geldig op 1 januari van het aanvraagjaar;
  • als de persoon met de handicap ouder is dan 21 jaar op 1 januari van het aanvraagjaar, en dus verlengd minderjarig is: het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Contacteer

Organisatie Gemeente Hamme - Dienst Welzijn
Adres Marktplein 1
9220 Hamme
Tel 052 47 55 85
Fax 052 47 55 89
Website Gemeente Hamme - website
E-mail dienstwelzijn@hamme.be

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Hamme.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 10/08/2007.