Mantelzorgpremie (Mantelzorg, Bejaardenhulp, Bejaarden, mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Mantelzorg betekent dat u vrijwillig een zorgbehoevend persoon uit uw omgeving (familie, vrienden …) verzorgt. U ontvangt hiervoor van de gemeente Oosterzele een mantelzorgpremie. De toelage is een erkenning voor uw inzet.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende:
  • is gedomicilieerd in en woont in de gemeente Oosterzele
  • is 68 jaar of ouder
  • beschikt over een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken met minstens 9 punten op de schaal van zelfredzaamheid
 • de mantelzorger:
  • hoeft niet in de gemeente Oosterzele te wonen
  • verklaart voor de zorgbehoevende te zorgen

Aanvragen


Waar?

OCMW Oosterzele

Hoe?

U kan het aanvraagformulier afhalen bij het OCMW.

Bedrag?

 • u ontvangt 150 euro per jaar mantelzorg (bedrag geldig op 1 april 2017)

Meebrengen

 • aanvraagformulier
 • attest van de Federale overheidsdienst Sociale Zaken met minstens 9 punten op de schaal van zelfredzaamheid

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Mantelzorgpremiecat.2 - thuisverzorging van ouderen.
Laatste update fiche: 25/07/2017.