Kinderopvang - Tegemoetkoming leerwerknemers (Kinderopvang, Naschoolse kinderopvang) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderopvang - Tegemoetkoming leerwerknemers

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U komt in aanmerking voor een tegemoetkoming voor kinderopvang als u als eenoudergezin in het kader van art. 60 §7 of via een doorstromingsprogramma (via activering Sociaal Huis Mechelen) tewerkgesteld bent.

Voorwaarden

  • u woont in Mechelen
  • u bent als alleenstaande ouder tewerkgesteld door Sociaal Huis Mechelen in kader van art. 60 §7 of via een doorstromingsprogramma (via activering Sociaal Huis Mechelen)
  • betaalde kinderopvang is de enige mogelijke oplossing voor het gezin
  • de opvang blijft beperkt tot de tijdstippen waarop u aan het werk bent
  • u kiest de goedkoopste opvangvorm: bij gesubsidieerde kinderopvangorganisaties, bij niet-gesubsidieerde organisaties op voorwaarde dat er geen opvang mogelijk is bij de gesubsidieerde organisaties, verbonden aan de voor- en naschoolse opvang in de school of bij een onthaalmoeder)

Aanvragen


Waar?

Sociaal Huis Mechelen - Sociale dienst

Hoe?

U vraagt de toelage aan bij de maatschappelijk werker die u begeleidt. De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek uit waarin nagegaan wordt of de voorwaarden vervuld zijn. Het bijzonder comité voor sociale zaken neemt een beslissing binnen 30 na de aanvraag.

Bedrag?

  • u betaalt zelf 0,50 euro per dag en per kind
  • u kan later een belastingvoordeel genieten door aftrek van de opvangkosten

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • bewijs van de betaalde kosten (rekening en betaalbewijs)
  • de maatschappelijk werker kan nog andere inlichtingen vragen in functie van het sociaal onderzoek

Bijkomende informatie


ContacteerDe inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de vlaamse overheid - Afdeling Welzijn en Samenleving.
Officiële benaming: Tegemoetkoming kinderopvang leerwerknemers (art 60).
Laatste update fiche: 25/07/2017.