Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Ouders van een kind met een handicap of een aandoening komen in aanmerking voor een toelage thuisopvoeding. Hiermee ondersteunt de gemeente de ouder(s) of voogd bij de verzorging en opvoeding van het kind.

Voorwaarden

  • voor inwoners van Wetteren (ingeschreven in de bevolkingsregisters)
  • u hebt een kind dat recht geeft op de toeslag op de kinderbijslag voor kinderen met een handicap of aandoening
  • het kind is jonger dan 21 jaar
  • het kind verblijft bestendig thuis, loopt school of bezoekt een instelling en keert dagelijks, wekelijks of maandelijks huiswaarts

Aanvragen

Waar?

Sociaal Huis - Dienst Sociale Zaken

Hoe?

U kunt het aanvraagformulier downloaden of afhalen bij de dienst sociale zaken van het Sociaal Huis. U vraagt de tussenkomst jaarlijks aan voor 31 januari van het jaar volgend op het desbetreffende jaar (voorbeeld: voor 31 januari 2009 voor de tussenkomst 2008). Het ingevulde formulier dient u samen met de nodige attesten in bij de dienst sociale zaken.

Bedrag?

  • 200 euro per jaar

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • een ondertekende verklaring dat het kind met een handicap bestendig thuis verblijft, school loopt of een instelling bezoekt en dagelijks, wekelijks of maandelijks huiswaarts keert
  • een kopie van het medisch attest afgeleverd door de federale overheidsdienst sociale zekerheid of het kinderbijslagfonds
  • een attest van de school of de instelling waaruit blijkt dat het kind dagelijks, wekelijks of maandelijks huiswaarts keert (jaarlijks te vernieuwen bij het begin van het schooljaar)

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Wetteren - Dienst Sociale Zaken.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 10/06/2009.