Loopbaanonderbreking - aanmoedingspremie voor bijstand familielid (Mantelzorg, Familiale hulp, Loopbaanonderbreking) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Loopbaanonderbreking - aanmoedingspremie voor bijstand familielid

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Sint-Lievens-Houtem biedt een aanmoedigingspremie voor het onderbreken van de loopbaan als u een zorgbehoevend familielid wilt bijstaan of verzorgen. Dit is een bijkomende premie van de gemeente boven de onderbrekingsuitkering die wordt gegeven door de RVA. De gemeentelijke premie is ook cumuleerbaar met de premies die worden toegekend door de Vlaamse regering.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Sint-Lievens-Houtem;
 • voor werknemers die een loopbaanonderbreking nemen voor van het verlenen van palliatieve zorgen of voor bijstand/verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid;
 • de aanmoedigingspremie kan.
  • niet gecombineerd worden met:
   • een tweede deeltijdse of voltijdse tewerkstelling;
   • de uitoefening van een winstgevende activiteit;
   • een uitkering in het kader van de werkloosheidsreglementering.
  • wel gecombineerd worden met:
   • de uitkering voor de loopbaanonderbreking van de Vlaamse regering.

Aanvragen

Waar?

Gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem - Dienst Welzijn

Hoe?

U vraagt de premie persoonlijk aan bij de welzijnscoördinator met een formulier dat ter beschikking is op de Dienst Welzijn. Deze onderzoekt of de premie kan worden toegekend. Op basis van het advies van de welzijnscoördinator beslist het college van burgemeester en schepenen over de toekenning.

Bedrag?

 • een volledige loopbaanonderbreking na een tewerkstelling van minimum 75 %: 100 euro per maand;
 • een deeltijdse loopbaanonderbreking, men werkt nog halftijds tot 1/5: 50 euro per maand.

Zodra de twee momenten van afhalen zijn verstreken, wordt een aangetekende brief naar de geadresseerde verzonden, met als gevolg dat de premie van 60euro verminderd wordt met 5euro.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • een kopie van de onderbrekingsuitkeringskaart van de RVA (formulier C62);
 • een ingevuld aanvraagformulier dat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld;
 • Een attest van de behandelende arts van de patiënt. De identiteit van de patiënt hoeft hierop niet vermeld te worden als het gaat om een aanvraag voor palliatieve zorgen;
 • Bij verlenging van de loopbaanonderbreking moet een nieuw attest worden voorgelegd. Hierin moet de werknemer verklaren dat hij/zij de palliatieve zorgen, bijstand of verzorging zal verlenen aan het zwaar ziek gezins- of familielid.

Contacteer

Organisatie

Gemeente Sint-Lievens-Houtem - Dienst Welzijn

Adres Fabrieksstraat 19
9520 Sint-Lievens-Houtem
Tel 053 60 72 58
Fax 053 62 84 14
Website Gemeente Sint-Lievens-Houtem - website
E-mail mailto:welzijn@sint-lievens-houtem.be

Openingsuren : maandag en dinsdag : 8u30-11u30 en donderdagavond 18u-20u


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Sint-Lievens-Houtem - Dienst Welzijn.
Officiële benaming: Aanmoedigingspremie loopbaanonderbreking voor bijstand familielid.
Laatste update fiche: 26/05/2008.