Onroerende voorheffing - vermindering voor een energiezuinig nieuw gebouw (Wonen, Huisvesting, Belastingen, Onroerende voorheffing) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Onroerende voorheffing - vermindering voor een energiezuinig nieuw gebouw

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

U kunt voor een nieuw energiezuinig gebouw (woning, appartement, ...) een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen.

Voorwaarden

De vermindering van de onroerende voorheffing wordt bepaald door het E-peil van het gebouw. Om de vermindering te krijgen moet dat E-peil aanzienlijk lager zijn dan het E-peil dat sowieso gehaald moet worden. Het E-peil hangt af van de:
 • compactheid van het gebouw
 • thermische isolatie
 • luchtdichtheid
 • ventilatie
 • verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening
 • oriëntatie en bezonning
 • koelinstallatie
 • verlichtingsinstallatie (enkel bij kantoren en scholen).
Het toegekende E-peil moet betrekking hebben op het volledige gebouw/woning. Het E-peil van een woning vindt u op het 'EPC Bouw'.

 • de vermindering kan enkel toegekend worden voor een:
  • nieuwbouw (een nieuw gebouw met een stedenbouwkundige vergunning verkregen na 1 januari 2006 en met EPB-aangifte bij het Vlaamse Energieagentschap (VEA) vanaf 1 januari 2008)
  • verbouwingen die gelijkgesteld worden met nieuwbouw:
   • herbouw na volledige afbraak
   • casco verbouwing met een 'beschermd volume' dat groter is dan 3000 m³
   • een deel dat aan een gebouw werd toegevoegd en waaraan een apart perceelnummer met een apart kadastraal inkomen werd toegekend.
 • voor nieuwbouw moet de onroerende voorheffing de eerste keer betaald worden in het jaar dat volgt op het jaar waarin het onroerend goed in gebruik werd genomen
 • de eigenaar hoeft niet gedomicilieerd te zijn in het gebouw
 • de vermindering wordt ook toegekend voor een tweede verblijf of voor een vennootschap
 • sinds 2013 geldt de vermindering voor een periode van 5 jaar (voordien 10 jaar). De periode loopt door ook als de woning van eigenaar verandert.
 • u kunt de vermindering alleen krijgen als het E-peil laag genoeg is. Het moet lager zijn dan een bepaald maximum.
 • de vermindering wordt toegekend vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin het E-peil wordt toegekend. U vindt dat jaartal van toekenning op uw EPC Bouw (pdf) in de 'Datum' (links onderaan, boven de handtekening van de 'verslaggever').
 • deze vermindering kan worden gecombineerd met andere verminderingen van de onroerende voorheffing, zoals de vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen, voor personen met een handicap, of voor een bescheiden woning.

Aanvragen


Waar?

Vlaamse Belastingdienst

Hoe?

 • als een onroerend goed in aanmerking komt voor deze vermindering van de onroerende voorheffing, zal de vermindering automatisch toegekend worden op het aanslagbiljet.
  Is dat niet het geval en denkt u dat u toch recht hebt op deze vermindering? Dan kunt u een bezwaar indienen. Op de website van de Vlaamse belastingdienst staat hoe u schriftelijk of online bezwaar kunt indienen.
 • Bij appartementsgebouwen kan het gebeuren dat de vermindering niet automatisch is toegekend op het aanslagbiljet. Ook dan kunt u bezwaar indienen.
 • Als de woning van eigenaar verandert, dan krijgt de nieuwe eigenaar automatisch ook deze vermindering voor de resterende periode van de 5 jaar waarin de korting werd toegekend.

Bedrag?

Er is een korting van 50% of 100% op de onroerende voorheffing en dat voor een periode van 5 jaar.

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning.

Aanvraag stedenbouwkundige E-peilvergunningE-peilVerminderingPeriode
voor 1 januari 2013woningen: E6020%10 jaar
voor 1 januari 2013andere gebouwen: E7020%10 jaar
voor 1 januari 2013E4040%10 jaar
tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013E5050%5 jaar
tussen 1 januari 2013 en 31 december 2013E30100%5 jaar
tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015E4050%5 jaar
tussen 1 januari 2014 en 31 december 2015E30100%5 jaar
tussen 1 januari 2016 en 31 september 2016E3050%5 jaar
tussen 1 januari 2016 en 31 september 2016E20100%5 jaar
vanaf 1 oktober 2016E3050%5 jaar
vanaf 1 oktober 2016E20100%5 jaar
vanaf 1 januari 2020E3050%5 jaar

Als u een korting van 100% krijgt, dan ontvangt u voor de periode dat de vrijstelling geldt geen aanslagbiljet meer.

Op de website van de Vlaamse Belastingdienst kunt u zelf nagaan hoeveel onroerende voorheffing u zult moeten betalen op basis van het E-peil van uw woning.

Meebrengen


Bijkomende informatie


Contacteer

OrganisatieAgentschap Vlaamse Belastingdienst
AdresBauwensplaats 13 bus 2
Onroerende voorheffing 
9300 Aalst
Tel078 15 30 15
Fax053 72 23 75
Websitehttp://belastingen.vlaanderen.be/onroerende-voorheffing
E-mailinfo@onroerendevoorheffing.be  
Openingsurenelke werkdag van 9.00 tot 12.00 u. en van 13.00 tot 16.00 u.
donderdagnamiddag tot 18.00 u.

Laatste update fiche: 25/07/2019.