Premie voor de vervanging van een hout- of steenkoolkachel of open haard (Wonen, Premie, Steenkool) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Premie voor de vervanging van een hout- of steenkoolkachel of open haard

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Wilt u uw hout- of kolenkachel vervangen door een gaskachel of gashaard? Dan kunt u daar een premie voor krijgen. Deze maatregel is er om de luchtkwaliteit te verbeteren.

De premie wordt verhoogd voor kwetsbare personen en personen met lage inkomens. 

Voorwaarden

 • de premie geldt voor natuurlijke personen, en niet voor organisaties of vennootschappen
 • zowel de eigenaar als de huurder van de woning kan de premie aanvragen
 • de oude kachel of open haard wordt gestookt met steenkool, houtblokken, houtpellets, houtsnippers, of andere vormen van hout. Kachels kunnen vrijstaand of ingebouwd zijn. Ook de vervanging van accumulatiekachels komt in aanmerking. De vervanging van ketels (centrale verwarmingssystemen op hout/pellet of steenkool) komt niet in aanmerking.
 • de premie geldt voor de vervanging van kachels en open haarden gebruikt als hoofdverwarming of als bijverwarming
 • de nieuwe kachel of open haard mag niet gevoed worden door vaste of vloeibare brandstoffen zoals hout, pellets, niet-houtige biomassa, steenkool, turf, cokes, petroleum, stookolie of bio-ethanol.Toestellen die wel in aanmerking komen voor de premie zijn inzet- of vrijstaande gaskachels, en ingebouwde gashaarden
 • de nieuwe kachel of open haard moet minstens een Europees energielabel A hebben. Dit sluit elektrische verwarmingstoestellen (elektrische kachels) uit, want deze hebben dat label niet.
 • de nieuwe kachel of open haard moet worden geïnstalleerd in dezelfde ruimte als de oude. Bij vervanging van een open haard moet het nieuwe toestel in de ruimte van de open haard geïnstalleerd te worden.
 • de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een installateur. De installateur zal de attesten bezorgen die u nodig hebt om de premie aan te vragen, en zal ook de oude kachel meenemen voor vernietiging.
 • de premie moet worden aangevraagd uiterlijk 3 maanden na het einde van de werken. Hiervoor wordt gekeken naar de datum op de factuur.

Aanvragen


Waar?

Departement Omgeving

Hoe?

De premie online aanvragen

Om de premie online aan te vragen moet u inloggen met uw eID (bv. via itsme, kaartlezer of mobiele app). De applicatie werkt het best in Google Chrome, Mozilla Firefox en Safari. Vraag de premie aan.

De premie aanvragen met aanvraagformulier

Download het aanvraagformulier. Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar het departement Omgeving.

 • via e-mail: premie_kachel_haard@omgevingvlaanderen.be
 • per post:
  Departement Omgeving
  Afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn (SID)
  Team Begroting & Financiën
  Premie voor vervanging kachel of open haard
  Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel

Bedrag?

De premie bedraagt 25% van de aankoopprijs en installatie (inclusief verplaatsingskosten), met een maximum van 250 euro. Hierbij inbegrepen zijn de garantiekost en eerste onderhoudskost verrekend in de aankoopprijs. De kosten voor de installatie van nieuwe rookgasafvoer- of rookgastoevoerkanalen, nieuwe gasleidingen, noch de werkzaamheden voor de verwijdering van het bestaand toestel mogen mee in rekening gebracht worden.

De premie wordt verhoogd tot 50% met een maximum van 1.000 euro voor kwetsbare personen en personen met lage inkomens:

 • beschermde afnemers
 • personen die recht hebben op een verwarmingstoelage
 • personen met een belastbaar inkomen van maximum 30.640 euro (inkomstenjaar 2016), verhoogd met het inkomen van de persoon met wie wordt samengewoond
 • personen die de wooneenheid waarvoor de premie wordt aangevraagd verhuren aan een sociaal verhuurkantoor.

Meebrengen

 • een kopie van de factuur
 • het attest van de installateur: Attest installateur vervanging open haard (docx, 20 kB) - Attest installateur vervanging kachel (docx, 21 kB)
 • indien van toepassing een bewijs dat je behoort tot één van de groepen die in aanmerking komen voor een verhoogde premie: Overzicht mogelijke bewijsstukken verhoogde premie (docx, 14 kB)
  • beschermde afnemers: een kopie van de recentste elektriciteitsfactuur waarop het sociaal tarief vermeld staat of een kopie van het attest dat aantoont dat u recht hebt op het sociaal tarief
  • personen die recht hebben op een verwarmingstoelage: een kopie van de mededeling van het OCMW waarin de aanvraag tot verwarmingstoelage werd goedgekeurd
  • personen met een belastbaar inkomen van maximum 30.640 euro (inkomstenjaar 2016), verhoogd met het inkomen van de persoon met wie u samenwoont: een kopie van het aanslagbiljet voor de inkomsten van het jaar 2016 (voor premie-aanvragen in 2019)
  • personen die de wooneenheid waarvoor de premie wordt aangevraagd verhuren aan een sociaal verhuurkantoor: een kopie van het huurcontract

Bijkomende informatie

Departement Omgeving - Premie voor de vervanging van kachel (hout, kolen) en open haard

Contacteer

Organisatie Departement Omgeving -Afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn (SID)
Adres Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
Tel 025 53 11 20

Website https://www.lne.be/
E-mail ekg.omgeving@vlaanderen.be


Laatste update fiche: 06/08/2019.