Integratietoelage voor andersvalide personen (Handicap (visueel), Handicap (auditief), Handicap (cognitief), Handicap (fysisch/lichamelijk), Handicap (mentaal), Handicap (spraak- en taalstoornissen), OCMW, Handicap (psychisch)) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Integratietoelage voor andersvalide personen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Een andersvalide persoon kan onder bepaalde voorwaarden een integratietoelage ontvangen van het OCMW-Zoutleeuw. Deze integratietoelage heeft als doel de andersvalide persoon financieel te ondersteunen bij haar of zijn integratie in de samenleving en participatie aan het maatschappelijke leven.

Voorwaarden

Een andersvalide persoon die inwoner is van de gemeente heeft recht op een integratietoelage indien zij of hij voldoet aan één van de hieronder vermelde voorwaarden:
  • hij of zij is een slechtziende persoon
  • hij of zij heeft een blijvende handicap aan de bovenste en/of onderste ledematen van minstens 50%
  • hij of zij is een erkend persoon met een handicap van categorie 5 (17-18 punten).

Aanvragen


Waar?

OCMW Zoutleeuw

Hoe?

U vult het aanvraagformulier in en bezorgt het aan het OCMW Zoutleeuw (de aanvraag mag ook ingevuld worden door een bewindvoerder of wettelijk vertegenwoordiger).

U voegt de nodige bijlage bij de aanvraag. Indien aan de eerste aanvraag een attest met een onbeperkte geldigheidsduur als bijlage werd toegevoegd hoeft u deze niet bij te voegen indien u het jaar nadien nog eens de aanvraag doet.

Door het indienen van de aanvraag geeft de andersvalide persoon toelating tot een sociaal onderzoek door de behandelende maatschappelijk werk(st)er van het OCMW-Zoutleeuw met inbegrip van een huisbezoek indien dit nodig is om een correct zicht te krijgen op de situatie van de andersvalide persoon. De andersvalide persoon machtigt het OCMW om inlichtingen in te winnen of verklaringen na te zien bij de personen en/of instanties die documenten en/of attesten hebben afgeleverd.

Bedrag?

U ontvangt 360 euro per jaar. (bedrag geldig op 10 juli 2019)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • aanvraagformulier
  • ofwel een attest van een geneesheer-specialist in de oftalmologie (‘oogarts’) die verklaart dat de andersvalide persoon voor minstens zestig procent visueel gehandicapt is
  • ofwel een attest van een geneesheer-specialist in de oftalmologie die tevens erkend is als geneesheer-specialist in de functionele en professionele revalidatie van personen met een handicap waarin wordt verklaard dat de andersvalide persoon een witte stok mag gebruiken zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 16 februari 1954 betreffende de bescherming van de blindenstok
  • ofwel een attest van een geneesheer-specialist die verklaart een behandelend arts te zijn van de andersvalide persoon en verklaart dat de andersvalide persoon een blijvende handicap heeft aan de bovenste en/of onderste ledematen van minstens 50%
  • ofwel een attest erkenning persoon met een handicap categorie 5 (17-18 punten)

Bijkomende informatie

Integratietoelage - reglement

ContacteerOfficiële benaming: Integratietoelage voor andersvalide personen.
Laatste update fiche: 06/08/2019.