Rusthuis - tussenkomst in de verblijfskosten (Rust- en Verzorgingstehuizen, Ouderen, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Rusthuis - tussenkomst in de verblijfskosten

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Zingem voorziet een tussenkomst in de kosten voor een verblijf van een bejaarde inwoner in een rust- of verzorgingstehuis. Deze tussenkomst is bedoeld voor personen die niet over voldoende financiële middelen beschikken om een verblijf zelf te betalen.

Voorwaarden

 • voor bejaarden die op het moment van opname in een rusthuis ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Zingem;
 • de bejaarde is zorgbehoevend;
 • de lichamelijke, geestelijke of sociale toestand van de bejaarde moet een opname verantwoorden;
 • de bejaarde verkeert niet in de mogelijkheid zelf in te staan voor de verblijfskosten van het rusthuis: een individueel onderzoek bepaalt of u aan deze voorwaarde voldoet;
 • opmerking: dit is geen algemeen recht maar afhankelijk van uw specifieke situatie.

Aanvragen

Waar?

OCMW Zingem - Sociale Dienst

Hoe?

Gesprekken tussen een maatschappelijk assistente van het OCMW met het rusthuis en de zorgbehoevende oudere leiden tot een correct overzicht op de financiële middelen van de oudere en de onderhoudsplichtige echtgenoot en kinderen. Hierna zal besloten worden of er wordt tussengekomen in de verblijfskosten, en voor welk bedrag.

Bedrag?

 • de eigen financiële middelen van de oudere worden in mindering gebracht van het tekort op de factuur
 • 76,50 euro per maand aan zakgeld waar de bewoner vrij kan over beschikken

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • factuur van het verblijf in het rust- of verzorgingstehuis;
 • bewijs van inkomsten van de bejaarde, echtgeno(o)t(e) en kinderen:
  • het laatste aanslagbiljet van de belastingen;
  • bewijzen van huidig inkomen.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het OCMW Kruisem - Locatie Zingem - Sociale Dienst.
Officiële benaming: Tussenkomst in de verblijfskosten in een rusthuis.
Laatste update fiche: 24/11/2008.