Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Deinze biedt een sociale pedagogische toelage voor gezinnen die thuis een kind met een zware handicap verzorgen en opvoeden. Het OCMW wil met deze toelage bijspringen in de kosten die de verzorging en opvoeding van een kind met een zware handicap met zich meebrengt.

Voorwaarden

U bent gedomicilieerd in Deinze en u woont er en:

 • verzorgt thuis minstens één kind met een zware handicap
 • het kind:
  • is hoogstens 21 jaar
  • heeft een handicap van minstens
   • ofwel 66%
   • ofwel 4 punten in pijler 1
   • ofwel 6 punten in de drie pijlers samen

Voor kinderen met het statuut van verlengde minderjarigheid die niet werken of niet als intern in een instelling verblijven ontvangt u een toelage van 150 euro per jaar tot hun 65 jaar.

Aanvragen

Waar?

OCMW Deinze - Sociaal Huis

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (pdf, 97 kB) of u vraagt het op in het stadhuis of het OCMW.

U dient het ingevulde formulier samen met de nodige documenten in bij het Sociaal Huis voor het eind van september.

U vraagt de premie jaarlijks opnieuw aan.

Bedrag?

U ontvangt:

 • 150 euro per jaar per kind dat geen school volgt en niet tewerkgesteld is
 • 90 euro per jaar per kind dat dagonderwijs volgt of in een internaat verblijft

(bedragen geldig vanaf 1 januari 2014)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • een attest over de mate van handicap van het kind

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Deinze.
Officiële benaming: Sociale Pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 12/08/2014.