Palliatieve thuiszorgpremie (Palliatieve zorg, Thuiszorg, Palliatieve thuiszorg) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Palliatieve thuiszorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente De Pinte voorziet een toelage aan palliatieve thuispatiënten om de kosten voor geneeskundige verzorging, verzorgings- en hulpmiddelen te helpen dragen.

Voorwaarden

  • voor inwoners van de gemeente De Pinte;
  • u hebt thuis palliatieve zorgen nodig;
  • u hebt een forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg via het RIZIV ontvangen en kan hier een bewijs van voorleggen voor de periode waarvoor, en het aantal keer, dat de premie aan u is uitbetaald.

Aanvragen

Waar?

Gemeente De Pinte - Financiële Dienst

Hoe?

U vraagt de premie aan op de Financiële Dienst.

Bedrag?

200 euro (per keer dat het ziekenfonds de toelage voor palliatieve thuiszorg aan u heeft uitgekeerd)

Meebrengen

  • identiteitskaart;
  • een verklaring van het ziekenfonds met daarin de bevestiging dat u een forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg via het RIZIV hebt ontvangen met daarin de vermelding voor de periode waarvoor, en het aantal keer, dat de premie aan u is uitbetaald.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente De Pinte.
Officiële benaming: Tegemoetkoming palliatieve thuispatiënten.
Laatste update fiche: 16/02/2012.