Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Haaltert biedt een sociaal pedagogische toelage aan de ouders of opvoeder van een kind met een zware handicap. Met deze toelage wil de gemeente bijspringen in de kosten die de opvoeding en verzorging van een kind met een zware handicap met zich meebrengen.

Voorwaarden

  • voor inwoners van de gemeente Haaltert;
  • het kind of de persoon is maximum 25 jaar of verlengde minderjarig;
  • het kind of de persoon heeft een handicap ben van minstens 66%.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Haaltert - Dienst Sociale Zaken

Hoe?

Men vraagt de tussenkomst aan met een formulier dat ter beschikking is op de Dienst Sociale Zaken.

Bedrag?

620 euro

Meebrengen

  • identiteitskaart;
  • een attest waaruit blijkt dat het kind een handicap heeft van minstens 66% of een bewijs van de verhoogde kinderbijslag;
  • bij verlengde minderjarigheid: een kopie van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Haaltert - Dienst Sociale Zaken.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 25/03/2008.