Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen (Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, Bejaarden) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgpremie - thuisverzorging van ouderen

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Denderleeuw voorziet een mantelzorgtoelage voor personen die thuis een zorgbehoevend familielid, of persoon met een handicap gratis verzorgen. De toelage is een erkenning voor hun inzet, en moet niet begrepen worden als loon. Het bedrag kan verschillen per gemeente of stad, en elke gemeente of stad hanteert een eigen reglement.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Denderleeuw die thuis een hulpbehoevende bejaarde verzorgen;
 • de zorgbehoevende:
  • is minstens 60 jaar;
  • is de echtgenoot of echtgenote van de verzorger, of is een bloed- of aanverwant;
  • is hulpbehoevend, te bewijzen met een attest van de FOD Sociale Zaken;
  • maakt permanent deel uit van het gezin van de verzorger en is zo ook ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente op 1 januari van het jaar waarvoor de premie wordt aangevraagd;
  • heeft recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (het vroegere WIGW-statuut).
 • Het gezamenlijk maximum netto-belastbaar inkomen van de personen die de aanvraag indienen en van de samenwonende personen mag niet hoger zijn dan 29.747 euro, verhoogd met 992 euro per inwonend persoon. Hierbij is het inkomen van de hulpbehoevende niet inbegrepen. Het netto-belastbaar inkomen van het tweede jaar voor het dienstjaar wordt in aanmerking genomen.
 • de mantelzorgtoelage wordt verleend als de gemeentelijke begroting dit toelaat.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Denderleeuw - Sociale Dienst

Hoe?

De aanvraag voor de toelage moet ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Hiertoe wordt een formulier ter beschikking gesteld bij de Sociale Dienst waar de aanvraag wordt onderzocht, gecontroleerd en opgevolgd. De toegekende toelage vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de datum van de aanvraag. De Sociale Dienst brengt het College van Burgemeester en Schepenen op de hoogte als de verzorger niet meer aan de voorwaarden beantwoord en geen recht meer heeft op de toelage.

Bedrag?

 • 50 euro per maand als men één zorgbehoevende verzorgt;
 • 74 euro per maand als men meerdere zorgbehoevende verzorgt in het zelfde gezin.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • een attest van de FOD Sociale Zaken dat de hulpbehoevendheid van de zorgbehoevende bewijst;
 • een bewijs van het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de zorgbehoevende;
 • bewijzen van inkomen van de zorgbehoevende en het gezin van de mantelzorger bvb:
  • het laatste aanslagbiljet van de belastingen;
  • bewijzen van huidige inkomsten.

Contacteer

Organisatie OCMW - Gemeente Denderleeuw
Adres Ten Kouter 20
9470 Denderleeuw
Tel 053 66 33 63
Fax 053 66 46 25
Website OCMW Denderleeuw - website
E-mail kurt.desadeleer@publilink.be

Openingsuren: maandag tot donderdag van 09.00u tot 17.00u.
Donderdag ook van 18.00u tot 20.00u
vrijdag van 09.00u tot 12.30u


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Denderleeuw.
Officiële benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 10/08/2007.