Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Denderleeuw voorziet een sociaal pedagogische toelage voor ouders die thuis een kind of persoon met een zware handicap verzorgen en opvoeden.

Voorwaarden

 • voor ouders of personen die in de gezinskring een kind of persoon met een zware handicap opvoeden en verzorgen;
 • het kind of de persoon met de handicap, en de ouders of personen die instaan voor de verzorging en opvoeding moeten ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Denderleeuw:
  • voor meer dan één jaar om aanspraak te maken op de hele toelage;
  • voor minder dan één jaar maar meer dan 6 maanden om aanspraak te maken op de helft van de toelage;
  • als men minder dan 6 maanden ingeschreven is, heeft men geen recht op de toelage.
 • het kind of de persoon:
  • heeft een handicap van minstens 66%;
  • is maximum 25 jaar oud, of is verlengd minderjarig in het jaar waarin de sociaal pedagogische toelage wordt toegekend;
  • is niet instaat om zelf te voorzien in zijn/haar levensonderhoud;
  • wordt op regelmatige basis in de gezinskring opgevoed en verzorgd, ook al verblijft hij/zij in een instelling;
 • als het kind of persoon met de handicap en de ouder of persoon verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding minder dan een jaar maar meer dan 6 maanden in Denderleeuw zijn ingeschreven wordt maar de helft van de toelage uitbetaald;
 • de toelage wordt verleend als de gemeentelijke begroting dit toelaat.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Denderleeuw - Sociale Dienst

Hoe?

De aanvraag voor de toelage moet ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen. Hiertoe wordt een formulier ter beschikking gesteld bij de Sociale Dienst waar de aanvraag wordt onderzocht, gecontroleerd en opgevolgd. De Sociale Dienst brengt het College van Burgemeester en Schepenen op de hoogte als de ouders of de verzorger niet meer aan de voorwaarden beantwoorden en geen recht meer hebben op de toelage.

Bedrag?

 • 248 euro per kind per jaar als het permanent thuis wordt verzorgd en opgevoed;
 • 124 euro per kind per jaar als het gedeeltelijk verblijft in een instelling.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • attest van de handicap afgeleverd door het kinderbijslagfonds of van de dienst tegemoetkomingen aan personen met een handicap waaruit het percentage van de handicap blijkt;
 • eventueel een kopie van de beslissing van de bevoegde rechtbank tot vaststelling van de staat van verlengde minderjarigheid;
 • uittreksel van het bevolkingsregister met de samenstelling van het gezin;
 • een verklaring op eer van de ouder(s) of de verzorgers dat het kind of persoon met de handicap geen beroepsactiviteit heeft uitgeoefend en zodoende geen beroepsinkomen, hoger dan het gewaarborgd inkomen voor alleenstaanden heeft bekomen gedurende het jaar waarin de toelage wordt toegekend;
 • het aanvraagformulier met de identiteit van de betrokkenen en het rekeningnummer waarop de toelage gestort mag worden;
 • een bewijs van de instelling waar kind of de persoon met de handicap verblijft, en dat bevestigt dat het kind of de persoon op regelmatige basis in de gezinskring wordt opgevoed en verzorgd.

Contacteer

Organisatie OCMW - Gemeente Denderleeuw
Adres Ten Kouter 20
9470 Denderleeuw
Tel 053 66 33 63
Fax 053 66 46 25
Website OCMW Denderleeuw - website
E-mail kurt.desadeleer@publilink.be

Openingsuren: maandag tot donderdag van 09.00u tot 17.00u.
Donderdag ook van 18.00u tot 20.00u
vrijdag van 09.00u tot 12.30u


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Denderleeuw.
Officiële benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 10/08/2007.