Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Lendelede biedt een sociaal-pedagogische toelage aan de moeder of de persoon die instaat voor de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap. Met deze toelage wil de gemeente bijspringen in de kosten die de verzorging en opvoeding met zich meebrengen.

Voorwaarden

 • het gezin moet minstens 3 maanden in gemeente Lendelede wonen;
 • het kind mag niet ouder zijn dan 21 jaar in het jaar waarop de toelage betrekking heeft;
 • het kind heeft een handicap van minstens 66% (voor de vaststelling van dit percentage geldt de regeling die van toepassing is voor het bekomen van de verhoogde kinderbijslag);
 • zowel de moeder, de vader of een ander lid van het gezin mag de verzorging van het kind met de handicap op zich nemen;
 • de toelage geldt zowel voor kinderen die thuis verzorgd worden als voor kinderen die school lopen en dagelijks, wekelijks, of enkel tijdens de vakantieperiodes naar huis komen;
 • de toelage wordt niet toegekend als het kind:
  • het hele jaar of een deel van het jaar wordt tewerkgesteld (zelfs in een beschutte werkplaats);
  • een vervangingsinkomen geniet;
  • in een andere gemeente een zelfde toelage krijgt voor het jaar waarop de toelage van de gemeente Lendelede betrekking heeft;

Aanvragen

Waar?

Gemeente Lendelede - Dienst Bevolking

Hoe?

U moet de aanvraag schriftelijk indienen voor 31 december met een formulier dat te verkrijgen is op de Dienst Bevolking.

Bedrag?

 • 165 euro per jaar voor een kind dat bestendig thuis verblijft;
 • 100 euro voor een kind dat school loopt.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • aanvraagformulier;
 • een officieel attest dat het percentage van de handicap bevestigd;
 • het schoolattest van het kind met de handicap;
 • een bewijs van woonst van het kind met de handicap;
 • als de aanvrager in de loop van het jaar waarop de toelage betrekking heeft, inwoner van Lendelede is geworden: een attest waaruit blijkt dat hij voor het betreffende jaar nog geen gemeentelijke toelage heeft genoten.

Contacteer

Organisatie Gemeente Lendelede - Dienst Bevolking
Adres Dorpsplein 1
8860 Lendelede
Tel 051 33 63 00
Fax 051 33 63 07
Website Gemeente Lendelede - website
E-mail bevolking@lendelede.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00
dinsdag van 13u30 tot 18u00
1ste en 3de zaterdag van de maand van 9u00 tot 11u00


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van het gemeentebestuur Lendelede.
Officiƫle benaming: Sociaal-pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 17/08/2007.