Palliatieve thuiszorgpremie (Palliatieve zorg, Thuiszorg, Palliatieve thuiszorg) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Palliatieve thuiszorgpremie

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Kluisbergen biedt palliatieve thuispatiënten een premie als tussenkomst in de geneeskundige verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen. Met deze premie wil de gemeente bijspringen in de kosten die palliatieve verzorging met zich meebrengt. Ook wil de gemeente op deze manier terminale patiënten financieel steunen die thuis wensen te sterven en niet in een ziekenhuis.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Kluisbergen;
 • u ontvangt de premie voor palliatieve thuispatiënten van het ziekenfonds, als u deze twee maal ontvangt, wordt de gemeentelijke premie ook twee maal uitbetaald;
 • de gemeentelijke begroting moet het uitbetalen van de premie toelaten.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Kluisbergen - Dienst Financiën

Hoe?

De aanvraag wordt voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen, zij beslissen of de premie wordt toegekend.

Bedrag?

250 euro

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • een attest van het ziekenfonds bij wie de aanvrager is aangesloten, met volgende gegevens:
  • de bevestiging dat betrokkene een forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg via het R.I.Z.I.V. ontving;
  • het aantal keren dat deze premie uitbetaald is;
  • de periode waarvoor deze toelage uitbetaald werd.

Contacteer

Organisatie Gemeente Kluisbergen - Dienst Financiën
Adres Parklaan 16
9690 Kluisbergen
Tel 055 23 16 10
Fax 055 23 16 55
Website Gemeente Kluisbergen - website
E-mail ontvanger@kluisbergen.be

Openingsuren: elke werkdag van 8u00 tot 12u00
woensdag ook van 14u00 tot 19u00


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Kluisbergen.
Officiële benaming: Gemeentelijke premie voor palliatieve thuispatiënten.
Laatste update fiche: 10/08/2007.