Incontinentie-, stoma- en dialysepatiënten - Toelage (Nierpatiënten, Incontinentie, Stoma) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Incontinentie-, stoma- en dialysepatiënten - Toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Mol voorziet een toelage voor inwoners met chronische incontinentie, die een stoma moeten gebruiken of dialysepatiënt zijn. Met deze toelage wil de gemeente bijspringen in de extra kosten van deze personen.

Voorwaarden

  • de aanvrager moet in de gemeente Mol gedomicilieerd zijn en mag niet in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingsinstelling opgenomen zijn
  • een attest van de behandelend geneesheer waarop vermeld staat dat de betrokkene lijdt aan chronische incontinentie, een dialysepatiënt of een stoma-patiënt is
  • de gemeente betaalt de toelage uit als de begroting het toelaat

Aanvragen


Waar?

Gemeente Mol - sociale dienst

Hoe?

U kunt een aanvraagformulier verkrijgen bij de sociale dienst. Daar dient u de aanvraag ook in.

Bedrag?

75 euro per jaar

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • het aanvraagformulier
  • een attest van de behandelende arts

Contacteer

Organisatie Gemeente Mol - Sociale Dienst
Adres Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Tel 014 33 07 41
Fax 014 33 08 46
Website Gemeente Mol - website
E-mail socialedienst@gemeentemol.be
Openingsuren elke werkdag van 09u00 tot 12u00
woensdag van 14u00 tot 16u00 (in juli en augustus van 14u00 tot 15u30)
donderdag van 17u00 tot 19u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Mol.
Officiële benaming: Incontinentie, stoma- en dialysepatiënten.
Laatste update fiche: 31/07/2017.