Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Mol voorziet een sociaal pedagogische toelage voor ouders die thuis een kind met een zware handicap verzorgen en opvoeden. Met deze toelage wil de gemeente bijspringen in de kosten die de verzorging en opvoeding met zich meebrengen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Mol;
 • de toelage wordt uitbetaald aan de ouder die thuis een kind met een handicap verzorgt en opvoedt;
 • het kind heeft een handicap van minstens 66%;
 • het kind is niet ouder dan 21 jaar;
 • het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 21.550 euro (te verhogen met 10 % per kind ten laste)
 • gezinnen krijgen het dubbele van de normale toelage als het netto-belastbaar inkomen van het laatste belastingsjaar niet hoger is dan het bedrag dat door het OCMW wordt gehanteerd voor de onderhoudsplicht;
 • de gemeente betaalt de toelage uit op voorwaarde dat de voorziene kredieten opgenomen in de begroting 2006 definitief zijn, zoals voorzien in het decreet op het administratief toezicht van de gemeenten.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Mol - Sociale Dienst

Hoe?

U vraagt de tussenkomst aan met een formulier dat ter beschikking is op de Dienst Bevolking of de Sociale Dienst van de Gemeente Mol.

Bedrag?

 • 125 euro voor een kind dat thuis wordt opgevoed;
 • 100 euro voor een kind dat school volgt en/of in een internaat verblijft.

Voor de gezinnen die het bewijs leveren dat het netto-belastbaar inkomen van 2004 niet hoger is dan het bedrag dat door het O.C.M.W. gehanteerd wordt voor de onderhoudsplicht, (zelfde toepassingsvoorwaarden) wordt de toelage respectievelijk vastgesteld op:

 • 250 euro voor een kind dat thuis wordt opgevoed;
 • 200 euro voor een kind dat school volgt en/of in een internaat verblijft.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • een attest dat deze handicap bevestigd.

Contacteer

Organisatie Gemeente Mol - Sociale Dienst
Adres Molenhoekstraat 2
2400 Mol
Tel 014 33 07 41
Fax 014 33 08 46
Website Gemeente Mol - website
E-mail socialedienst@gemeentemol.be

Openingsuren: elke werkdag van 09u00 tot 12u00
woensdag van 14u00 tot 16u00 (in juli en augustus van 14u00 tot 15u30)
donderdag van 17u00 tot 19u00


De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Mol.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 30/08/2007.