Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Evergem biedt een sociaal pedagogische toelage voor gezinnen waar de ouders een kind met een zware handicap verzorgen en opvoeden. Met deze toelage wil de gemeente bijspringen in de kosten die de verzorging en opvoeding met zich meebrengen.

Voorwaarden

 • het kind en de ouders zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Evergem;
 • het kind:
  • is niet ouder dan 21 jaar;
  • heeft een handicap van minstens 66%.
 • de ouders genieten voor het kind met de handicap een verhoogde kinderbijslag.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Evergem - Sociale Dienst

Hoe?

U kan een aanvraagformulier verkrijgen bij de Dienst Financiën en de Dienst Bevolking of u kan het downloaden via het digitaal loket van de gemeente Evergem. Download het aanvraagformulier (PDF-document) of aanvraagformulier (Word-document). Dit formulier dient u voor 1 oktober samen met de gevraagde documenten in bij de Dienst Financiën.

Bedrag?

 • 123,95 euro per kind per jaar als het kind het hele jaar thuis wordt verzorgd en opgevoed;
 • 49,58 euro per kind per jaar als het kind verblijft in een gespecialiseerd internaat en enkel tijdens de weekends en de vakantieperiodes thuis wordt verzorgd en opgevoed.

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • een bewijs van invaliditeit;
 • het bewijs van de verhoogde kinderbijslag.

Contacteer

Organisatie Gemeente Evergem - Sociale Dienst
Adres F. De Kokerlaan 11
9940 Evergem
Tel 09 216 05 00
Fax 09 253 74 89
Website Gemeente Evergem - website
E-mail bevolking@evergem.be
Openingsuren elke werkdag van 8u45 tot 11u45
dinsdag ook van 17u00 tot 19u00

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de evergem info.
Officiële benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 10/08/2007.