Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten voor personen met incontinentie of personen die thuisdialyse (peretoniaal dialysetechniek) toepassen. (Huisvuil, Incontinentie) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Huisvuil - tussenkomst in de afvalkosten voor personen met incontinentie of personen die thuisdialyse (peretoniaal dialysetechniek) toepassen.

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De stad Roeselare verleent jaarlijks een toelage voor de aankoop van extra restafvalzakken voor inwoners van Roeselare die lijden aan incontinentie of die thuisdialyse (peretoniaal dialysetechniek) toepassen.

Voorwaarden

U woont in Roeselare en:

  • u bent definitief erkend voor diagnose van
    • ofwel incontinentie
    • ofwel nierfalen
  • u hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds

Aanvragen

Waar?

Sociaal Huis Roeselare - Welwel

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (pdf, 53,49 kB) van de website van Roeselare of u vraagt het aan in het Sociaal Huis WelWel.

Bedrag?

U ontvangt 35 euro per jaar.

(geldig vanaf 1 januari 2014)

Meebrengen

  • identiteitskaart
  • het rekeningnummer waarop de toelage mag worden gestort
  • een attest als bewijs dat u voldoet aan de medische voorwaarden

Bijkomende informatie

U raadpleegt het volledige reglement van deze toelage (pdf, 74,48 kB) op de website van Roeselare.
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de stad Roeselare.
Officiƫle benaming: Toelage voor restafvalzakken voor personen met incontinentie of personen die thuisdialyse (peretoniaal dialysetechniek) toepassen..
Laatste update fiche: 14/01/2014.