Sociaal pedagogische toelage (Opvoeding, Mantelzorg, Personen met een handicap, Thuisverzorging) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Sociaal pedagogische toelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

De gemeente Ardooie biedt een sociaal pedagogische toelage voor gezinnen die thuis een kind met een zware handicap verzorgen en opvoeden. Met deze toelage wil de gemeente bijspringen in de kosten die de verzorging en opvoeding van een kind met een handicap met zich meebrengen.

Voorwaarden

 • voor inwoners van de gemeente Ardooie;
 • voor gezinnen die thuis een kind met een zware handicap opvoeden en verzorgen;
 • men moet de provinciale sociaal pedagogische toelage ontvangen;
 • voor de gemeentelijke toelage moet worden voldaan aan dezelfde voorwaarden als voor de provinciale pedagogische toelage namelijk:
  • minstens 3 maanden in West-Vlaanderen (en Ardooie) wonen;
  • moeder, vader of een ander familielid is thuis verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van een kind onder de 18 jaar, met een handicap van minstens 66%;
  • Het kind moet bestendig thuis verzorgd worden. Het kind komt niet in aanmerking voor de toelage als het gedurende een korte periode in het afgelopen schooljaar in een internaat, een gezinsvervangend tehuis, bezigheidstehuis, enz. verblijft of tewerkgesteld is (ook een beschutte werkplaats).
 • het netto-belastbaar inkomen van de ouders en/of van het gezinslid dat voor de verzorging van het kind instaat, mag een jaarlijks vastgesteld grensbedrag niet overschrijden.

Aanvragen

Waar?

Gemeente Ardooie

Hoe?

Om deze toelage te verkrijgen, neemt u contact op met het gemeentebestuur.

Bedrag?

150 euro per jaar

Meebrengen

 • identiteitskaart;
 • een bewijs dat men de provinciale sociaal pedagogische toelage ontvangen heeft;
 • het attest van de FOD Sociale Zekerheid dat de handicap van minstens 66% bewijst;
 • bewijs dat het netto-belastbaar inkomen van de verantwoordelijke voor de opvoeding en verzorging van het kind het jaarlijks vastgesteld grensbedrag niet overschrijdt.

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Ardooie.
Officiƫle benaming: Sociaal pedagogische toelage.
Laatste update fiche: 13/02/2008.