Mantelzorgtoelage (Thuisverzorging, Zorgbehoevenden, mantelzorgtoelage) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Mantelzorgtoelage

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van Ardooie geeft een mantelzorgtoelage aan personen die een hulpbehoevende volwassene verzorgen zodat zij in hun natuurlijk thuismilieu kunnen blijven. Deze toelage drukt de waardering uit voor de inzet van de mantelzorger en mag niet begrepen worden als loon.

Voorwaarden

 • de zorgbehoevende woont in Ardooie-Koolskamp en
  • is minstens 21 jaar op de datum van de aanvraag
  • verblijft thuis, uitzonderlijk en bij een definitief verblijf in een instelling of een gemeenschappelijke woonvorm beslist het OCMW over een afwijking
  • de zelfredzaamheid is door ziekte, ongeval of leeftijd verminderd met minstens 12 punten of 80 % voor de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
 • de mantelzorger woont in Ardooie-Koolskamp en 
  • is minstens 18 jaar op de datum van de aanvraag
  • verzorgt vrijwillig en regelmatig de zorgbehoevende
  • geniet voor hoogstens 2 zorgbehoevenden een mantelzorgtoelage
  • is niet zorgbehoevend zoals hierboven onder 'de zorgbehoevende ...'beschreven

Aanvragen

Waar?

OCMW Ardooie - Sociaal Huis

Hoe?

U downloadt het aanvraagformulier (31,61, kB) van de website van Ardooie.

Zowel zorgbehoevende als mantelzorger ondertekenen het formulier.

De zorgbehoevende dient het formulier samen met de nodige documenten in bij het OCMW van Ardooie.

Er gebeurt een sociaal onderzoek om na te gaan of aan alle voorwaarden is voldaan.

Het OCMW beslist binnen een maand na de aanvraag.

De toelage wordt jaarlijks herzien: de voorwaarden worden getoetst aan mogelijke nieuwe gegevens.

Bedrag?

De mantelzorger ontvangt 60 euro per maand.

De betaling stopt bij:

 • opname in kortverblijf of ziekenhuis van minstens 3 weken
 • overlijden van de zorgbehoevende vanaf de maand na het overlijden

(bedrag geldig vanaf 1 januari 2012)

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • aanvraagformulier
 • aan attest van de FOD Sociale Zekerheid over de verminderde zelfredzaamheid

Bijkomende informatie

U raadpleegt het volledige reglement (pdf, 51,03 kB) op de website van het OCMW van Ardooie.
De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Ardooie.
Officiƫle benaming: Mantelzorgtoelage.
Laatste update fiche: 11/04/2012.