Kinderopvang - sociaal tarief (Kinderopvang, Oppas, Gezinnen, Voorschoolse kinderopvang, Buitenschoolse kinderopvang, Naschoolse kinderopvang) - Rechtenverkenner
Naar inhoud [ Uw postcode: Federaal niveau ]
Rechtenverkenner Uw postcode invoeren Druk deze pagina af
 

Kinderopvang - sociaal tarief

Een fout gevonden?
Klik hier en laat het
ons wetenOmschrijving

Het OCMW van de gemeente Staden biedt ouders met een laag inkomen een sociaal tarief voor kinderopvang bij De Paddestoel.

Voorwaarden

U woont in Staden en u hebt:

 • een of meer kinderen
 • een laag inkomen.

Aanvragen

Waar?

OCMW Staden - Sociale Dienst

Hoe?

U dient een aanvraag in bij het college van Burgemeester en Schepenen via de Sociale Dienst.

Uw situatie wordt onderzocht door het OCMW van Staden. De resultaten worden voorgelegd aan het college van Burgemeester en Schepenen.

Het college van Burgemeester en Schepenen beslist over toekenning van het sociaal tarief of gratis kinderopvang.

Uw financiële situatie wordt elk jaar opnieuw onderzocht.

Bedrag?

 • het sociaal tarief bedraagt 50 % van de ouderbijdrage
 • in zeer uitzonderlijke gevallen is de opvang gratis

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • alle documenten met betrekking tot de financiële situatie zoals:
  • laatste aanslagbiljet van de belastingen
  • bewijs van huidige inkomsten: loonbrieven
  • facturen van huur en energiekosten
  • bewijs van medische kosten
  • bewijs van schulden
  • ...

De inhoud van deze fiche is opgesteld door medewerkers van de gemeente Staden - Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang De Paddestoel - Staden.
Officiële benaming: Sociaal tarief voor kinderopvang.
Laatste update fiche: 30/04/2013.